Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“

Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2015, 466 с. (978-954-07-3653-2) Сборникът съдържа текстове, възникнали в процеса на работата по едноименния проект, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ с базова …