Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“

Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“, Издателство: „ИВРАЙ“, 2015, 360 с. (ISBN: 9789549388640) Проблемът с модернизацията на мюсюлманските общества е тема от висок обществен, политически и академичен интерес както в ислямския свят, така и на Запад. Западното схващане за …

Светител Киприан Картагенски, „За единството на църквата“

Светител Киприан Картагенски, „За единството на църквата“, Издателство: „Православно отечество“, 2015, 32 с. (ISBN: 9789167174762) Трактатът „Единството на църквата“ е преведен от изданието на Фел и Пеарсоний, излязло в Амстердам през 1700г. В други издания този трактат е по-обширен, но …

Стоян Райчевски, „Синагоги и културное наследие евреев в Болгарии“

Стоян Райчевски, „Синагоги и културное наследие евреев в Болгарии“, Издателство: „Български бестселър“, 2015, 100 с. (ISBN: 9789544630751) СТОЯН РАЙЧЕВСКИ е автор на много научни изследвания в областта на етнологията и историята на българите, на културно-историческото наследство и етнодемографските процеси по …

Любомир Миков, „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“

Любомир Миков, „Джамията на Ибрахим паша и „Ибрахим паша“ джамия в Разград“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ 2015 г., 270 с. (ISBN 978-954-322-822-5) нигата има интердисциплинарен характер и е първото по рода си в българската хуманитаристика цялостно антропологично изследване …

Ваня Добрева, „Прочити и наследства (Из възрожденската книжнина)“

Ваня Добрева, „Прочити и наследства (Из възрожденската книжнина)“, Издателство „Захари Стоянов“, 2015 г., 248 с. (ISBN: 978-954-09-0959-2) Ваня Добрева е възпитаник на НГДЕК „Константин-Кирил Философ“. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Чете лекции ви УниБИТ и ЮЗУ „Неофит …

Сборник с доклади от докторантска конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“

В поредната книжка-приложение на електронното издание на Асоциацията на българските археолози Българско е-Списание за Археология Supplementum 4 са публикувани доклади от докторантската конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“. Конференцията беше организирана от Националният археологически институт с …

Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“

Маргарита Младенова, Валентин Гешев съст, „Културно-историческо и езиково наследство на „съседна“ България“, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2015, 466 с. (978-954-07-3653-2) Сборникът съдържа текстове, възникнали в процеса на работата по едноименния проект, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ с базова …