ИСТОРИЯ НА СЕЛО ПРИПЕК

Бихме искали да запознаем любителите на краезнанието с наскоро излязлата книга на г-н Филип Хитов – „Село Припек”, 2014 г. Книгата е рожба на две десетилетия труд по събиране и систематизиране на материали, консултации с историци и на анкетно проучване в самото село, в което авторът има радостта да живее със своето семейство. Трудът е разделен на две основни части. В първата се излага историята на населеното място от най-ранните известия до началото на XXI в., а втората е посветена на етнографията от района на селото. Книгата е написана достъпно, чете се леко, като препратките към използваните източници и литература са сведени до минимум. Нейна основна характеристика е родолюбието към родния край, което се чувства на всяка страница. Такова усещане се долавя особено при излагането на местните фолклорни легенди, предания и песни. То е отчетливо и при описанието на местния бит и препитание, и при подбирането на особени „дребни” случки от местния живот, за които авторът е чул или на които е бил свидетел, и които илюстрират сполучливо красиви черти от народопсихологията на припекчани. Своеобразен връх чувството на любов и привързаност към родното място намира израз в изложението на събитията от нелеката, продължителна, но увенчала се с успех борба на хората от с. Припек да запазят горния курс на своето среднообразователно училище „Паисий Хилендарски” през 2002 г. Поместваме Предговора към книгата, написан от проф. д-р Пламен Павлов, историк и консултант по нейното написване.

За историята на едно селище и за общата ни българска съдба.  

 В ръцете на любознателния читател е книгата на г-н Филип Хитов, посветена на историята и културата на неговото родно място – Припек в Родопите, един кът от българската земя, който очарова със своята красота, с опазените вековни традиции, в крайна сметка, с хората си и техните лични и родови истории… В своя задълбочен прочит на миналото авторът ни среща с цяла галерия от образи на българи от различни епохи и фамилии,  преживели драматичните обрати на историята – от далечните времена на Средновековието чак до освобождението на Родопите от чуждата власт, през времето на войните за национално обединение, бурния и драматичен XX век, събитията от най-близкото ни минало.

Авторът с основание поставя акцент на съхранената в Припек, изконна забележителна историческа памет. Сред достойнствата на книгата бих подчертал усилията на автора, нещо повече – неговата благородна амбиция, да издири, събере и подложи на осмисляне спомените на свои земляци и родственици, на българи от различни поколения, социална среда, образование, житейска съдба. Тази книга, посветена на историята и културата на Припек, може да бъде четена и разбирана не само като история на самото селище, но и като разказ за традициите и паметта на българите в Родопите, като интересни и важни страници от цялостния прочит на миналото на нашия древен народ. Запознавайки се с текста, читателят сам ще се убеди, че историята на нашата Родина далеч не е само на София, Пловдив, Варна, Бургас и другите големи български градове, нито само на старите ни столици Плиска, Преслав, Охрид и Търново – представа, която като че ли се налага в съзнанието на днешните българи, особено на младите поколения. Истината е, че мозайката от събития, личности и човешки съдби, от превратности, присъщи на нашите „малки Отечества” – народните ни места, каквото е първото значение на думата Отечество през Средновековието и Възраждането – именно те изграждат цялостната панорама на българска история и култура, именно те са основата на самосъзнанието ни като общност, като нация! Книгата на Филип Хитов е убедително доказателство за тази истина.

Книгата може да бъде намерена в книжарница „Български книжици“ (София), в книжарниците на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново) или посредством закупуване от самия автор – Филип Хитов (тел. 0894 498 821), цена: 12 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *