Варна и Варненска област

За Музея:
Регионалният исторически музей – Варна включва обектите Побити камъни, Римски терми и Аладжа манастир, както и отделите Археология (Археологически музей), Българските земи през ХV-ХІХ в. (Музей на Възраждането), Нова история (Музей за история на Варна), Най-нова история (Музей за най-нова история), Етнография (Етнографски музей), Природа (Природонаучен музей). (Източник: http://varnaculture.bg/ ; http://varnainfo.bg/)

За контакти:
бул. „Мария Луиза“ № 41
Директор: доц. д-р Валентин Плетньов
тел.: 052/681 011 / 681 012

Археологически музей

Началото на Варненския археологически музей е поставено от група учители от Варненската мъжка гимназия и общественици, чиято любов към историческото минало довежда до създаването на малка сбирка от археологически паметници. Макар и просъществувала твърде кратко (1888 – 1892 г.) тази сбирка поставя началото на проучването на миналото на Варна и Варненския край.
Създаването на музея и по-нататъшното му развитие е тясно свързано с името на двамата братя Херман и Карел Шкорпил, по народност чехи, които след Освобождението на България от османско робство пристигат в България. През 1901 г. е учредено Варненското археологическо дружество. Първостепенна задача на дружеството е и създаването на археологически музей. В резултат на активната събирателска и изследователска дейност на 11 юни 1906 г. в едно от помещенията на Девическата гимназия (сега Археологически музей) е тържествено открита експозицията на музея. За директор е избран Карел Шкорпил, който остава негов ръководител до смъртта си през 1944 г.
През 1945 г. Варненският археологически музей е обявен за държавен. Негов директор става Милко Мирчев. През 1952 г. музеят е преместен в предоставена за целта училищна сграда на ул. Шейново № 5. От 3 март 1983 г. музеят се намира отново в сградата на бившата Девическа гимназия. Към Археологическия музей във Варна са и двата големи археологически обекта: Римските терми на Одесос и Аладжа манастир.
Във фондовете на Археологическия музей днес се съхраняват повече от 100 000 експоната, които обхващат периода от среднокаменната епоха (X – VIII хил. пр. Хр.) до Средновековието (XIII – XIV в.).
(Източник: http://varnaculture.bg/ ; http://varnainfo.bg/)

Адрес: 9000 Варна, бул. “Мария Луиза” 41
телефони: Централа + 359 52 681011, Информация + 359 52 681030; Факс: +359 52 681025
e-mail: archaeological@museumvarna.com
• Работно време
• 10.00 ч. до 17.00 ч; Без почивен ден
Римски терми
Адрес: 9000 Варна; ул.”Сан Стефано” и “Хан Крум”
тел.: +359 52 600059
• Работно време
• 10.00 ч. до 17.00 ч; Почивен ден: Понеделник
Аладжа манастир
Адрес: 9000 Варна, Природен парк “Златни пясъци”
тел. +359 52 355460
e-mail: kinov_aladja@yahoo.com
• Работно време
• 9.00 ч. до 18.00 ч.; Без почивен ден
Сайт: http://www.archaeo.museumvarna.com/

Музей на възраждането

Експозицията на Музея на Възраждането във Варна се намира в старинна сграда, строена в края на XIX в. Използвана за различни нужди (включително и за девическо училище след Освобождението), сега в нея са представени най-важните моменти от историята на Варна през периода на Възраждането.
На първия етаж е отразено значението на Варна като стратегически пункт по Западното Черноморие и участието на Варненския край в руско-турските войни от края на на XVIII в. и първата половина на XIX в.
В експозицията на втория етаж са показани моменти от стопанското развитие на града, създаването на общината, училището, читалището и църковно-националното движение. Колекцията „Стара Варна в картини“ включва творби на художниците Индржих Кноб, Христо Каварналиев, Иван Загоруйко, Александър Мутафов и др. В тях е разкрита неповторимата атмосфера на Варна от края на XIX и началото на XX в. Музеят на Възраждането съществува като отдел „Българските земи през ХV-ХІХ в.“ в Регионалния исторически музей – Варна.
Контакти:
Варна 9000 Ул. „Л. Заменхов“ №21
тел. 052 / 658 891
052 604 873
052 658 891
Сайт: http://revival.museumvarna.com/
https://www.facebook.com/pages/Музей-на-Възраждането-Варна-Museum-of-National-Revival-Varna/104436742996193

Музей за нова история на Варна

Музеят за Нова история на Варна наследява базата и фондовете на създадения през 1954 г. Музей за история на капитализма и работническото революционно движение. Музеят притежава над 16 000 експоната от сферите на индустрията, културното блогоустрояване на Варна, духовната култура на населението и съпричастността на варненци към войните за национално обединение.
Контакти:
Варна 9000 ул. „Осми ноември“ № 3
Красимира Томова,
уредник тел.: 632 677
https://www.facebook.com/pages/Музей-за-нова-история-на-Варна/452095944898512

Музей за най-нова история на Варна

Музеят съществува като отдел към Регионален исторически музей – Варна и се помещава в сградата на Археологически музей – Варна. Събирането на експонати за най – новата история на Варна започва в началото на 60-те години на ХХ век от уредниците, работещи в тогавашния Музей на работническото революционно движение (сега Музей за Нова история на Варна). През 1965 г. e назначен първият уредник в новосъздадения отдел „Социалистическо строителство“. След промените през 1989 г. той се преименува в Музей за най-нова история. Фондовете на музея включват около 30 000 експонати и информация за историята на Варна и региона от средата на 40-те години на ХХ век до наши дни. Техният брой го нареждат на първо място в страната. Съхраняват се снимки, документи, веществен материал, аудио и видео ленти, съдържащи интересни моменти от политическия, икономически и културен живот на Варна и на Варненския край през най-новия период. Музеят няма постоянна експозиция. В своето съществуване са организирани над 100 временни експозиционни изяви. Разнообразието от експонати във фонда дава възможност за подбор и за представяне на теми от всички сфери на обществения живот.
– колекция плакати от 50-те години на ХХ век до 2005 г. отразяваща политическия, икономически и културен живот през годините;
– колекции от вестници, от календари, от картички за Варна, както и коледни, новогодишни, пролетни и други празнични картички;
– колекции от ордени, медали, значки, както и от банкноти и юбилейни монети, сечени в най-ново време,
– най-богатата в страната колекция от корабни модели, построени във Варненската корабостроителница,
– колекции от корабно оборудване, рибарски принадлежности, накити и сувенири от миди, снимки, диапозитиви, художествена и научна литература на морска тематика,
– колекция от книги на Държавното варненско издателство до 1989 г.,
– експонати, свързани с историята на Международния фестивал „Варненско лято“, както и експонати от другите фестивали, провеждани във Варна,
– експонати от Първия международен балетен конкурс – Варна през 1964 г.,
– лични вещи и спомени, записани на CD на известни оперни, театрални актьори и режисьори, както и на други личности от най – ново време,
– колекции на детски рисунки и детско приложно творчество,
– модна колекция от 40-те години на ХХ век до сега,
– експонати, представящи образованието от средата на миналия век до наши дни,
– най – богатата в страната (след Националния етнографски музей и институт при БАН) колекция от цигански бит, култура и занаяти,
– реликви от музейната история от основателите Хермен и Карел Шкорпил до наши дни.
Контакти:
Варна 9000 бул. „Мария Луиза“ № 41
Златка Антова, уредник тел.: 052/ 681 017

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *