Международна научна конференция „25 години промени – граници и периодизация на българския преход, институции и качество на демокрацията в България“


Международна научна конференция „25 години промени – граници и периодизация на българския преход, институции и качество на демокрацията в България“
13 Дек 2014 12:00 – 14 Дек 2014 15:30
Конферентна зала, Ректорат

Организатори на събитието са Инициативата „25 години свободна България“ и Катедра „Политология“ в партньорство със Софийска платформа.

25 години след настъпването на демократичните промени в България, все още липсва консенсусна позиция относно границите и периодизацията на българския преход, липсва както обективно представяне на това какво ни се е случило през този период, така и оценка на постигнатото – на пропуснатите възможности и на реализираните положителни резултати. Научната конференция „25 години – граници и периодизация на българския преход, институции и качество на демокрацията в България“ си поставя за цел да обхване този период през мултидисциплинарния поглед на различни експерти и академици и да разгледа събитията и тенденциите в демократичната история на България през призмата на историческата истина, развитието на политики, еволюцията на демократичните институции и литературата.

Очакваме Ви от 13 часа в събота, за да обсъдим заедно периода от началото на демократичните промени у нас и да се опитаме да стигнем малко по-близо до консенсусно мнение относно най-новата ни история.

Информация за конференцията можете да намерите и на сайта на инициативата 25 години свободна България (http://25freebg.com), и във Фейсбук (https://www.facebook.com/events/786560444747658).

Събитието се провежда със съдействието на фондация Америка за България.

ПРОГРАМА

13.12.2014 (събота)

12:30 – 13:00

Откриване и приветствия

проф. Иван Илчев, ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски“

доц. д-р Мартин Иванов, секретар на президента на Република България

13:00 – 15:30

Първи панел: Българският преход

Модератор: Анна Кръстева

проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски (Институт за изследване на близкото минало): Преходът – реалност и илюзии

проф. д-р Александър Кьосев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Мисли за историческата трансформация на отношението „морал – политика“ в български контекст

доц. д-р Михаил Груев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Преходът в България – опит за контекстуализация и периодизация

доц. Румяна Коларова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Теоретични рамки за анализ на политическите промени в България: преход или ниско качество на демокрацията?

доц. д-р Добрин Канев (Нов български университет): Качество на демокрацията в България

доц. д-р Боян Славенков (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Икономическа философия на българския преход

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 18:30

Втори панел: Българският преход и институциите на демокрацията

Модератор: Румяна Коларова

проф. д.п.н. Георги Карасимеонов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Трансформациите на партийната система в България

проф. Екатерина Михайлова (Нов български университет): Оставки на правителството и процедури, водещи до предсрочни избори

доц. д-р Веселин Методиев (Нов български университет): Вотове на доверие и вотове на недоверие към българските правителства (1990 – 2014)

Димитър Димитров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): 25 години динамика и устойчивост на изборните правила

доц. д-р Анна Кръстева (Нов български универтситет): Пост-преходни предизвикателства: популизмите

д-р Емилия Занкина (Американски университет в България): Трансформацията на българския политически елит

д-р Катя Христова-Вълчева (Нов български универтситет): Членството на България в ЕС и институционалните ефекти на европеизацията

доц. д-р Иван Чалъков (Пловдивски университет и Институт за изследване на обществата и знанието, БАН): Периодът на ранния преход и осъзнаване на случващото се

14.12.2014 (неделя)

09:30 – 11:45

Трети панел: Преходът в Източна Европа. България в сравнителна перспектива

Модератор: Михаил Неделчев

проф. д-р Искра Баева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Цената на свободата – предпоставки за и последици от прехода в Източна Европа

д-р Адам Бураковски (Институт за политически изследвания, Полска академия на науките): Кога дойде краят на комунизма в Централна и Източна Европа?

проф. д-р Дариуш Ярош (Институт по история, Полска академия на науките): Отвъд социалната съпротива и политическата опозиция. Поляците и колапсът на комунизма: в търсене на нова парадигма

д-р Елена Валева, к.и.н., ст.н.с. (Институт по славянознание, Руска академия на науките): Революции и трансформации в Източна Европа: научните изследвания в Русия

проф. д-р Щефан Трьобст (Център по история и култура на Централна и Източна Европа, Лайпцигски университет): Образът на България в Западна Германия, ГДР и обединена Германия

проф. д-р Евелина Келбечева (Американски университет в България): „Тялото идва!“ – съдбата на комунистическите паметници в България

11:45 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 15:00

Четвърти панел: Преходът през призмата на политики

Модератор: Михаил Груев

проф. д-р Михаил Неделчев (Нов български университет): Среща на различните периодизации (Културата помага на историографията)

доц. д-р Вихрен Чернокожев (Институт за литература, БАН): „Възродителният процес“ през 80-те години на ХХ век в литературата на мюсюлманските общности

доц. д-р Милена Якимова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Свобода и бедност

проф. д.н.к. Евгения Иванова (Нов български университет): Националистическите гримаси на прехода

проф. д.и.н. Любомир Огнянов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Мемоарите на Симеон II като извор за историята на българския преход

доц. д-р Илиана Марчева (Институт за исторически изследвания, БАН): Българската академия на науките в условията на прехода (1988 -2008)

д.ф.н. Момчил Методиев (Институт за изследване на близкото минало): Ръководните кадри на Държавна сигурност: произход, квалификация, принципи на кариерно развитие

Мария Дерменджиева (Институт за изследване на близкото минало): Наследството на Държавна сигурност

15:00 – 15:30

Заключителна дискусия и закриване на конференцията

Източник: www.uni-sofia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *