ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ, 2014 г. КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


На 18 – 19 декември, 2014 г. в Заседателна зала 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски” ще се състоят ежегодните Докторантски и постдокторантски четения към Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ПРОГРАМА
18 декември 2014 г.
10:00 – 10:15 Официално откриване на конференцията „Докторантски и
постдокторантски четения 2014” и представяне на сборника „Докторантски и
постдокторантски четения 2013”
І панел:
10:15 – 10:30 Йордан Илиев Наблюдения върху тракийските топоними с определение
– παρα
10:30 – 10:45 Антоан Тонев Заселването на вандали и алани в Северна Африка
10:45 – 11:00 Димитър Митов Византийската политика и борбата за Етелкьоз
11:00 – 11:15 Константин Голев Мястото на Крим в отношенията на куманите с
Външния свят
11:15 – 11:30 Дискусия
11:30 – 11:40 Кафе-пауза
ІІ панел:
11:40 – 11:55 Георги Георгиев Младежка историческа общност – утопия или реалност? (представяне на дейността на неправителствената организация „Младежка историческа
общност”)
11:55 – 12:10 Десислава Владимирова Сицилианските затвори ( IX–XI в.) –
характеристики и местоположение
12:10 – 12:25 Георги Канев Прояви на духовно родство между българи и византийци през ХІ–ХІІ в.
12:25 – 12:40 Тервел Попов Отвъддунавските български владения при цар Калоян (1197–1207) и политиката му към степните племена
12:40 – 12:55 Симеон Хинковски Генуезкото присъствие в Черноморието през ХV в.
12:55 – 13:15 Дискусия
13:15–14:00 Обяд
ІІІ панел:
14:00 – 14:15 Деница Кръстева Тюрбето на Саръ Салтък при гр. Бабадаг (Румъния)
14:15 – 14:30 Анелия Стоянова Неосъщественият съюз между Свещената Римска
империя на германската нация и Свещената лига, 1570–1573
14:30 – 14:45 Христо Христозов Организация на летните пасища в Османската
империя: планината Доспат през втората половина XVII в.
14:45 – 15:00 Антоанета Петкова Черно море във френската източна политика втората
половина на ХVІІІ в.
15:00 – 15:15 Александра Миланова Един османски пленник в Константинопол:
всекидневието на Франсоа Пуквил в Седемте кули (1799-1801)
15:15 – 15:35 Дискусия
15:35 – 15:45 Кафе-пауза
ІV Панел
15:45 – 16:00 Марио Стойков Европа и освободителните движения на българите в края
на XVII в. Някои разсъждения
16:00 – 16:15 Любомир Кръстев Британското обществено мнение и кампанията на генерал Бонапарт в Египет
16:15 – 16:30 Светослав Маноилов Руска външнополитическа стратегия за
завладяване на Централна Азия през XIX в.
16:30 – 16:45 Цветелина Харалампиева Руската колонизация на Задкавказието по време на наместничеството на граф М.С. Воронцов (1845-1854)
16:45 – 17:00 Михаил Симов Руската дипломатическа акция по отмяна на
неутрализацията на Черно море (1870-1871 г.) и реакцията на Високата порта. (По сведения на руското разузнаване)
17:00–17:20 Дискусия
V Панел
19 декември
10:00 – 10:10 Избор на представители на докторантите в Общото събрание и във
Факултетния съвет на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
10:10 – 10:25 Ивайло Найденов Традиционното и модерното  в предприемаческите практики на Пулиеви (20-те – 70-те год. на XIX в.)
10:25 – 10:40 Цветан Радулов Българското книжовно дружество и проучването на пътеписната литература в края на ХIХ  в.
10:40 – 10:55 Стоян Шиваров Вестници на османотурски език, издавани в България в периода 1878–1944 г.
10:55 – 11:10 Деяна Кръстева Как Европа дойде на Балканите. Реакциите към появата на железниците в българското и сръбското общество
11:10 – 11:25 Нора Симеонова Как една  „Славянска беседа“ поевропейчваше столичани
11:25 – 11:45 Дискусия
11:45 – 11:55 Кафе пауза
VІ панел
11:55 – 12:10 Яна Берова Граници на Балканите: значимост и имагинерност
12:10 – 12:25 Александър Георгиев Западните покрайнини във външната политика на България при управлението на Александър Цанков (1923–1926 г.)
12:25 – 12:40 Драгомир Томов Спомените на Стойчо Мошанов, като извор за
управлението на Андрей Ляпчев (1926–1931 г.)
12:40 – 12:55 Борис Боев БОНСС и полицията 1930–1934 г.
12:55 – 13:10 Боян Жеков Време за разплата. Някои щрихи към дейността на
войнишките комитети в българската армия след 9 септември 1944 г.
13:10 – 13:30 Дискусия
13:30 – 14:20 Обяд
VІІ панел
14:20 – 14:35 Любомир Коцев Живот след колективизацията или времето на
„свикването“ в едно българско село
14:35 – 14:50 Ваня Михайлова “SOS this is 4X-AKC.” Инцидентът със свалянето на израелския самолет от 27 юли 1955 г. – между фактите и митовете
14:50 – 15:05 Крум Златков Културни взаимовръзки между НР България и ДР Виетнам (1956–1966 г.)
15:05 – 15:20 Валентина Неделчева „Бъдеще, в което (не) вярваме“ или за диагнозата на едни избори
15:20 – 15:35 Георги Бурнаски Трансформация на политическите елити: модели и приложението им в началния етап на българския преход
15:35 – 15:55 Дискусия
15:55 – 16:00 Кафе пауза
VІІІ панел
16:00 – 16:15 Райна Манджукова Един от проблемите при осъществяване на
сравнителен етноложки анализ на селища в България и Бесарабия (по материали от с. Кайраклия (дн. Лошчиновка), Украйна)
16:15 – 16:30 Малина Стаматова Теренно наблюдение на ексхумирането и
поклонението към мощите на св. Юстин Попович / манастир Челие, до Вальево –
Сърбия/ – 13-14 юни 2014
16:30 – 16:45 Стойчо Михов За японците на по един чай
16:45 – 17:00 Емил Антонов Японската кухня и различните ѝ проявления на
българския кулинарен пазар в началото на новото хилядолетие
17:00 – 17:15 Дискусия
17:15 – 17:20 Тържествено закриване на конференцията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *