Легенда при Върха. Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко


   Бихме искали да запознаем любознателния читател с друг труд на краеведа г-н Костадин Пампов – Легенда при Върха Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко, Пазарджик, „Беллопринт“ ООД, 2014, 64 с. (ISBN: 978-954-684-360-9).
   Книгата е посветена на легендата за храбростта на воеводата Георги, който с поверените му воини защитавал българска крепост в Пазарджишко по време на османското завоевание. След неговата гибел в битка и падането на твърдината се разказва за почитта на местното население към гроба му и в последствие за превръщането на гроба в дервишко теке от турците.
Авторът подробно се спира на първоначалното записване на легендата, нейното утвърждаване в научен оборот и мястото й като отглас от далечните борби на българите против османския завоевател. Проследяват се промените, които легендата волно или неволно е претърпяла в посочванията и преразказите, които й посвещават изследователите. Хвърля се светлина върху въпроса за българските и турските поселения около крепостта с особен акцент върху с. Черногорово. Обобщават се резултатите от археологическите проучвания на самата крепост и се търси нейното място в системата на българските укрепления по Южните склонове на Средна гора и Родопите.
   Изградената в книгата картина К. Пампов поставя като фон за свидетелствата, които рисуват родолюбивите традиции на с. Чернигорово и които помества във финалната глава: „Възраждане на легендата”. Установява се, че появата на сказанието и неговото опазване е само бръмка от богатата духовна култура на региона, страни от която авторът умело илюстрира с поредица от посочвания.
   Послесловът е дело на етнологът д-р Росен Малчев, който през далечната вече 1996 г. ползва насоките на г-н Пампов във връзка със своите собствени търсения относно легендата за воеводата Георги. Това обстоятелство разкрива дълбочината на дългогодишните проучвания на автора върху духовните традиции на Пазарджишко и конкретно върху преданието за легендарния българския военачалник. Към това мнение се присъединява и акад. Васил Гюзелев, който изготвя увода към книгата. Предоставяме го на вниманието на любознателните читатели:

   В ЗАЩИТА НА ЕДНА ЗАПИСАНА НАРОДНА ЛЕГЕНДА
 Лорд Джордж Гордън Байрон (1788–1824) – „най-големият талант на столетието“, както го е охарактеризирал неговият съвременник Гьоте, в своята безсмъртна поема „Странстванията на Чайлд Харолд“ е сътворил следните стихове:
„ Днес в прости песни подвигът живее –
туй за храбреца дял е най-красив!
Руши се мраморът, листът жълтее,
но в реч селяшка споменът е жив!
Сведи, о, гордост, поглед мълчалив.
Тук малка песен сбира мощ голяма.
Изчезва книга, стълб и камък сив
и ти в предания живееш само,
когато вярна вест в историята няма.“
   В няколко логически свързани очерка, събрани в тази книга, Костадин Пампов прави опит да припомни и даде живот на легендата за крепостта на Острия връх, записана за пръв път от видния възрожденец Стефан Захариев в неговото „Описание на Татар-Пазарджишката кааза“ (Виена, 1870 г.). Според тази легенда по време на турското завоевание „Българският герой“ – войводата Георги, ведно със своите воини, защитавал крепостта на Гергьовден. По време на сражението турците му отрязали главата и без нея той припкал, докато паднал на това място, където после бил заровен. В негова чест след този подвиг жителите на пазарджишкото село Черногорово му принасяли всяка година поминална жертва. Авторът държи да се помни от потомците така записаната легенда и да не се преиначава. Легендата има своето начало в Черногорово и главно черногоровци са тези, които столетия наред са изразявали почит към паметта на загиналия герой. Вярвайки на големия Стефан Захариев, би трябвало да се доверим и на Костадин Пампов.
Васил Гюзелев, действителен член на Българската
академия на науките
Богоявление, 06.01.2014 г.
гр. София

  Книгата е издадена в малък тираж, който е изчерпан. Любознателните читатели биха могли да се сдобият с нея след молба до автора, който не възразява да я изпрати на всички желаещи в pdf формат. Адрес за връзка с г-н К. Пампов: kostadin_pampov@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *