20 януари – ТРАКО-ГОТСКИ ДИПТИХ. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ В АРХЕОЛОГИЯТА.


„ТРАКО-ГОТСКИ ДИПТИХ. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ В АРХЕОЛОГИЯТА.
20.01.2015 г., 16:20 часа
Семинар в рамките на семинар „Археология: открития и проблеми“
Корпус 2, зала 103
Организатор:
департамент „Археология“
Водещ:
гл. ас. д-р Боян Думанов

Гл. ас. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.
През 2004 г. д-р Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.
Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие.“
Източник и снимка: http://news.nbu.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *