„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“.


„Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов – том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“, Академично издателство „Марин Дринов“, С., 2014, 482 с.,  (ISBN: 2367-5187).
„Сборникът в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов излиза като том ХХХІ от „Известия на Института за исторически изследвания“. По този начин поредицата се възстановява след 24-годишно прекъсване. Изследванията в сборника са посветени на проблеми от Българското национално възраждане, българските преселения и колонии в Южна Русия, руско-турските войни, борбите за политическо освобождение, демографското развитие. Представените тук разработки на утвърдени и млади учени отразяват нивото на съвременната историческа наука в България, Украйна, Русия и Молдова. Сборникът е насочен не само към академичната общност, но и към всички, които се интересуват от история.“
Източник: http://baspress.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *