Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“


Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“, Превод: Татяна Филева, Издателство: „Омофор“, С., 2014, 295 с. (ISBN: 9789542972396)
„Книгата на Тодор Митрович „Основи на църковната живопис“ е написана в духа на опитите за семиотичен анализ на иконографското църковно изкуство, разглеждано като своеобразна „знакова система“, поддаваща се на семантично и структурно изследване.

Авторът е художник и преподавател по иконография в Белградската академия за иконопис и консервация към Сръбската православна църква.

Книгата е и своего рода „наръчник“ – сам авторът я предлага на студентите по църковно изкуство. В поредица страници са обяснени и илюстрирани най-важните етапи и стъпки, подходи, цветови решения и пр. в постигането на иконния образ – според нормите и технологията на средновековните майстори зографи. И още едно достойнство на книгата: обилният илюстративен материал от скици, цветови детайли, стенописи, мозайки, икони, идещи от древността на църковното „богословие в образ и цвят“.
Източник: http://omophor.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *