23 февруари – 20 март – фотоизложбата „Мегалити, антични светилища и приемствеността им в християнството“ гостува в Етнографски музей – Пловдив


“ФОТОИЗЛОЖБА „МЕГАЛИТИ, АНТИЧНИ СВЕТИЛИЩА И ПРИЕМСТВЕНОСТТА ИМ В ХРИСТИЯНСТВОТО”

В периода 2006-2010 в България бяха проведени 3 археоастрономически експедиции с участието на изследователи от Мадридския университет (доц. д-р Антонио Сезар Гонзалес-Гарсия) и Българската академия на науките (доц. д-р Любомир Цонев от Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков”, Димитър Колев и Веселинка Колева от Института по астрономия). Целта на експедициите бе да направи за пръв път модерна база GPS-данни за мегалитните паметници на българска територия и да изучи тяхната азимутална ориентация. Мегалитите в своите две основни форми – менхири и долмени – са най-древните сакрални градежи по българските земи, оцелели в една приемлива степен до днес.
Натрупаният изобилен материал за българските мегалити стана основата за голяма фотоизложба, която бе създадена и показана най-напред в София и Ямбол през 2008 г. В периода 2009-2010 изложбата бе значително обогатена при запазване на общата концепция и получи по-общото заглавие „Мегалитите на Балканите” (EXPO1). В този разширен вид тя бе показана през 2009 г. в София, Пловдив, Велинград, Свищов; през 2010 г. в Ловеч и Никопол, а през 2011 г. в Перник. Изложбата бе включена като приложение към книгата Л.Цонев „Мегалитите в България”, изд. Фараго, София 2010, а през 2013 г. бе качена в специализирания сайт www.balkanmegaliths.bgjourney.com, откъдето може да я придобие свободно всеки заинтересуван любител на старините и историята.
През пролетта на 2013 г. Л.Цонев бе на посещение в Дупница. Там любезните домакини му показаха многобройни оброчища в близкото село Червен брег. Този факт, както и двугодишната работа върху книгата „Отново за Мадарския конник”, изд. Домоплан, София 2012, дадоха подтик на Л.Цонев да подготви до лятото на 2014 г. нова фотоизложба, озаглавена „Мегалити, антични светилища и приемствеността им в християнството” (EXPO2). В нея се запазва общата тенденция от първата фотоизложба, но значително се обновява съдържанието. В EXPO2 мегалитите отново присъстват, но в друга роля и делът им е намален като ударението е поставено върху РАЗВИТИЕТО на античните свети места (включително мегалитни) и свети образи в различни епохи и различни исторически условия, т.е. за ПРИЕМСТВЕНОСТТА им с по-късни християнски свети места и свети образи. Изключително многобройните и разнообразни примери за такава приемственост изненадаха автора, а вероятно ще изненадат и зрителите. Особено забележителни са случаите, когато каменни релефи на тракийския херос се почитат от християните като образи на св. Георги. Има и доста икони на Св.Георги, които следват композиционните схеми от релефите на хероса.
Премиерата на новата изложба бе през юни 2014 в Ямбол (Дом на техниката), през септември 2014 тя бе показана в Дупница (Галерия Околийска къща), през януари-февруари 2015 в София (Дом на архитекта). През февруари-март 2015 EXPO2 ще гостува в Етнографския музей в Пловдив. Откриването ще се състои на 23.02.2015 г. в 17:00ч.“
Експозето бе любезно предоставено от д-р Йордан Илиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *