Известия на Института за исторически изследвания. Том ХХХІI: Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век)


Известия на Института за исторически изследвания. Том ХХХІI: Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век), 2015, 374 с. (ISBN ISSN 2367-5187)
Сборникът съдържа материали от проведената на 20–21 март 2014 г. в София Международна научна конференция на тема „Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на XX век)“, организирана от Института за исторически изследвания при БАН и Посолството на Република Полша в България. В нея взеха участие български и полски учени от институти и университети, както и специалисти от музеи и архиви в България. Техните изказвания бяха групирани около две основни теми: „Освобождението на българите и войните на XX век“ и „Научни и културни взаимодействия“.
Източник: http://baspress.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *