Тина Георгиева, „Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век)“


Тина Георгиева, „Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX век)“, Издателство: „Фабер“, 2015, 312 с. (ISBN: 978‑619‑00‑0219‑2)
Монографията разглежда възникването на две основни идеологически течения в руската обществена мисъл – консерватизма и национализма през втората половина на XIX век и връзката им с политиката на модернизация, провеждана в разглеждания период . Тя проследява влиянието на теорията за официалната народност върху идеологията на „охранителството“ , както и политическата програма, изработена от неговите представители. Специален акцент е поставен върху ролята на славянофилските концепции както върху идеите на неоконсерватизма, така и върху зараждащия се руски национализъм. Книгата представя основните проблеми, които руският национален проект набелязва пред имперската власт и решенията за тях, които той предлага.
Източник: http://www.faber-bg.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *