Сборник „Балканите през второто десетилетие на XXI век“


Сборник „Балканите през второто десетилетие на XXI век“, Издателство: „Парадигма“, 2015, 325 с. (ISBN: 9789543262489)
• За Балканите последните пет години са свързани с търсенето на изход от сериозни проблеми, които изправиха обществата и местните елити пред големи предизвикателства. На тези сложни и противоречеви явления и процеси през изминалата половина на второто десетилетие на ХХI век е посветена настоящата колективна монография. Тя е продължение на предишния сборник, издаден от Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ) и посветен на развитието на Балканите в началото на новото столетие. С това поредно свое издание Институтът затвърждава постоянния си научноизследователски интерес не само към по-близкото или по-далечно минало, но и към актуалното състояние на страните от региона, на съвременните тенденции и перспективи в тяхното развитие.

––––

• Съдържание:

БАЛКАНИТЕ: ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI В.
Александър Костов

– ПЪРВА ЧАСТ –

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ НА ЕС В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
Соня Хинкова

„Южен поток“ и/или Южният коридор на ЕС:
Балканите като терен на геоенергиен сблъсък
Пламен Димитров

– ВТОРА ЧАСТ –

АЛБАНИЯ: СТАРИ ПРОБЛЕМИ В НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ
Боби Бобев

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД ДЕЙТЪН
Александър Костов

БЪЛГАРИЯ В ЕС – „ЧЕРНАТА ОВЦА“ ИЛИ „ТРОЯНСКИЯТ КОН“
НА ЕС?
Раймонд Детрез

Гърция – диагноза криза
Юра Константинова

Косово между проблемите и напредъка
Боби Бобев

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: РЕАЛНИ ИЛИ НАДЦЕНЕНИ АМБИЦИИ
Марияна Стамова

РУМЪНИЯ: СТРЕМЕЖ КЪМ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПЕРИФЕРИЯТА
Анета Михайлова

СЪРБИЯ: ЗАВРЪЩАНЕТО В ЕВРОПА
КАТО БЯГАНЕ С ПРЕПЯТСТВИЯ
Бисер Банчев

ТУРЦИЯ: ВТОРОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ЕРДОГАН –
БЪДЕЩЕТО НА ТУРЦИЯ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ
Бойко Маринков

ХЪРВАТИЯ В ЕС: НАДЕЖДИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ
Ирина Огнянова

ЧЕРНА ГОРА – МАЛКАТА ДЪРЖАВА С ГОЛЕМИ АМБИЦИИ
Бисер Банчев

Общ брой страници – 388 страници

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *