Покана за ПЪРВА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧЕНИЕ-СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГНОЗИ“


На 28 и 29 ноември 2015 г. в зала КОМПАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24 ще се проведе Първа национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“
Организатор на конференцията:
Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Основна цел на научната конференция е да се популяризират съвременни психолого-педагогически и методически изследвания в проблемното поле на психическия феномен рефлексия.
Конференцията се финансира частично от Фонд „Научни изследвания“ на Пловдивския университет по дог. № ЧФ 41/2015.
За повече информация вижте поканата в прикачения файл.
За да участвате в конференцията, е необходимо да попълните и изпратите на e-mail reflectionforum@abv.bg следната регистрационна карта (може да се изтегли оттук).

За контакти и допълнителна информация:
доц. д-р Теодора Коларова (председател на организационния комитет)
Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“
ПУ „Паисий Хилендарски“
телефон: 032/ 261 504
e-mail: teokolarova@abv.bg
Източник: https://uni-plovdiv.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *