Сборник с доклади от докторантска конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“


В поредната книжка-приложение на електронното издание на Асоциацията на българските археолози Българско е-Списание за Археология Supplementum 4 са публикувани доклади от докторантската конференция под наслов „ФИЛОВИ ЧЕТЕНИЯ. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО: ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ“.

Конференцията беше организирана от Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) и Катедра „Археология“ на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 15 и 16 декември 2014 г. с участието на докторанти – млади учени от НАИМ при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други висши учебни заведения в България. Съиздатели на сборника са Асоциацията на българските археолози, Националният археологически институт с музей при БАН и Софийският университет „Св. Климент Охридски”. Сборникът е достъпен тук.

***
„Практиката показа, че изразената в предходния сборник надежда за продължаване на добрата традиция на докторантски конференции и публикации се осъществява … до голяма степен, благодарение на енергията и мотивацията на нашите млади колеги-докторанти. Настоящият сборник предлага материали, третиращи проблеми на археологическото проучване на богатата ни древност, както и такива с концептуално-критичен прочит на състоянието на културно-историческото ни наследство в настоящата му законова рамка и съответни регулаторни механизми.

С пожелание за дръзновена бъдеща работа и научни изяви на младите ни колеги!“

Доц. д-р Мария Гюрова
Гл. редактор на Българско е-Списание за Археология

Източник: http://naim.bg/ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *