Покана за участие: „Климентови четения“


Покана за участие: „Климентови четения“
На 23.ХІ.2015 г. Катедрата по кирилометодиевистика за шестнадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

Катедрата кани всички учащи се в бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2013 г. на е-mail: kirilometodievistika@abv.bg
Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).
Източник: http://gate.cas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *