Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“


Веселин Босаков, „Ислям и модерност. Взаимни предизвикателства“, Издателство: „ИВРАЙ“, 2015, 360 с. (ISBN: 9789549388640)
Проблемът с модернизацията на мюсюлманските общества е тема от висок обществен, политически и академичен интерес както в ислямския свят, така и на Запад. Западното схващане за модернизация се отъждествява с концепцията за повсеместна и тотална секуларизация на общественото пространство. Мюсюлманското разбиране за модерност варира от сляпо подражание и обо-жествяване на западния обществено-културен модел до идеята за селективен синтез между западната култура и ислямските традиции, но при всички случаи крайната цел е отделянето на религията от обществения живот.
Въпросът за съвместимостта на исляма с демокрацията открива широки възможности за теологични екзегезиси и разнообразни интерпретации от страна на мюсюлманските религиозни авторитети и ислямски политически водачи. Религията не предлага еднозначен отговор на този въпрос и днес обществено-политическите реалности в ислямския свят предопределят вариативните позиции на мюсюлманите спрямо релацията „ислям – демокрация“. Културният универсализъм на Запада е „подхранван“ от ценности, които се схващат от мюсюлманите като застрашаващи тяхната религиозна идентичност. От своя страна, религиозната надменност на исляма, която е своего рода „антиколониална“ съпротива срещу културното високомерие на Запада, се „идентифицира“ като фундаментализъм, заплашващ постмодерните общества. Страхът е генератор на затваряне към другите, различните, а капсулирането е латентен детонатор, можещ да взриви хоризонтите на диалога между исляма и модерността. Наративът на модерността прогнозираше, че ислямът, подобно на другите религии, ще загуби силата си и ще изчезне, след като влезе в светска среда. Но нарастването на ислямската видимост и оживеност в публичното пространство, въпреки дисциплинарния натиск на секуларизма, разклаща парадигмите и отваря широко пространство за агресивен националистически популизъм.
Източник: http://knigabg.com/
Съдържание на книгата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *