26 ноември – Представяне на книгата: „Илирия от Варна до Вилах: хърватското национално възраждане, сърбите и българите“


В рамките на проектните програми на Научноизследователския център „Политики на историята през 21-ви век“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще гостуват проф. д.и.н. Надя Данова (БАН) и доц. д-р Наум Кайчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) по повод представянето на неговата книга „Илирия от Варна до Вилах: хърватското национално възраждане, сърбите и българите (до 1848 г.)“ (изд. „Парадигма“, 2015, 256 с.). Проф. д.и.н. Надя Данова, един от най-авторитетните съвременни балканисти у нас и в света, ще представи книгата и ще постави на дебат един от важните въпроси на днешния ден – Европейското политическото бъдеще на Балканите през перспективата на историческото им минало. Събитието ще се състои на 26 ноември 2015 г., четвъртък, от 10.30 часа в Зала 114, Учебен корпус № 1.
Монографията представя процесите на създаване и изграждане на хърватската нация до 1848 г., очертавайки особената роля на хърватския протонационализъм от предходните векове. Тя проявява генезиса и същността на илиризма – специфичен (над)национален идеологически комплекс, който обединява всички южни славяни в една въображаема общност от Черно море до Алпите. Изследването анализира илирийските познания и представи за българите и българските земи и показва, че те са особено значим компонент от въображаемата Велика Илирия.
Книгата е плод на няколкогодишните проучвания на автора, който е доцент по нова и съвременна балканска история в Софийския университет „Св. Климент Охриски“. Бил е гост-докторант в Оксфордския университет, специализирал е в Загреб, Белград, Атина, както и в Централноевропейския университет в Будапеща. Чел е лекции в редица европейски университети (Бордо ІV, Каен, Загреб, Атина, Белград), преподавал е като хоноруван преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Наред с академичните занятия с история Наум Кайчев е дипломат – заемал е високата длъжност генерален консул на България на два пъти: в Торонто, Канада от 1999 до 2002 г. и в Битоля, Република Македония от 2007 до 2010 г.
Източник: http://www.swu.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *