28 – 29 ноември: Първа национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, Прогнози“


На 28 и 29 ноември 2015 г. в конферентен център КОМПАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24 ще се проведе Първа национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, Прогнози“. Организатор на конференцията:
Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Основна цел на научната конференция е да се популяризират съвременни психолого-педагогически и методически изследвания в проблемното поле на психическия феномен рефлексия.
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
РЕФЛЕКСИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ
РЕФЛЕКСИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
РЕФЛЕКСИЯ И КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
РЕФЛЕКСИЯТА В АСПЕКТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО
Програма
Източник: https://uni-plovdiv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *