Игор Лазаренко, „Скитите в Тракия (VII в. пр. н. е. — I в. от н. е.) Част I. Писмени извори за скити в Тракия“


Игор Лазаренко, „Скитите в Тракия (VII в. пр. н. е. — I в. от н. е.) Част I. Писмени извори за скити в Тракия“, Варна, 2015.
Игор Лазаренко е главен асистент в отдел „Археология“ на Регионален исторически музей – Варна. Автор е на над четиридесет статии и студии на български, руски и английски език за монетосеченето, монетната циркулация, политическата, икономическата и административната история на западното черноморско крайбрежие в периода V в. пр. н. е.–ХІХ в. от н. е.
Монографията „Скитите в Тракия (VІІ пр. н. е. –І в. от н. е.). Част І. Писмени извори за скити в Тракия“представляваподробен преглед на запазените писмени извори за скити на юг от река Дунав и обзор на изказаните мнения върху съдържанието им. За някои от тях са предложени нови идеи и интерпретация, а за други са посочени основания да бъдат приемани като надеждни източници, представящи събития със спорна и дори отхвърляна достоверност.
Книгата прави общодостъпна географската и историческата информация за един малко познат, но трайно присъствал в южната част на Дунавско–Черноморската (Истро–Понтийската)зона народ.В нея са проследени появите на скити в Тракия, изяснени са отношенията им с племената, царствата и полисите в Югоизточна Европа и са очертани техните проявления. Тя е първото синтезирано изследване, в което скитите са представени не като абстрактен персонаж или епизодичен участник, а като етнос с осезаемо, понякога значително влияние върху хода на случвалото се в североизточните предели на Балканския полуостров за период от 700 години.
Изследването е предназначено за историци с афинитет към старата история и тракологията, археолози, нумизмати, епиграфи, музейни служители, университетски преподаватели и други специалисти, професионално ангажирани с проучването и популяризирането на древните общества. Освен за тях, то ще е полезно за ученици от класически гимназии, студенти в специалностите история, археология, етнология и география, и краеведи от Североизточна България. Разгледаната проблематика е международна и освен в България може да има подобна публика в Румъния, Молдова, Украйна, Русия и др.
Източник: http://www.archaeo.museumvarna.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *