10 декември – Юбилейна кръгла маса „Етномузикологията между два века“


Уважаеми колеги,
2015 година е юбилейна за етномузиколозите
акад. Николай Кауфман (90 години),
доц. д.и.н. Ружа Нейкова (60 години) и
доц. д-р Наталия Рашкова (60 години).
Техните приноси в българската музикалнофолклорна наука са много, изследователските им терени са разнопосочни, но те са и Учител и Ученици, а Учениците вече също са Учители…
По този повод секция „Етномузикология и етнохореология“ към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН организира
ЮБИЛЕЙНА КРЪГЛА МАСА
ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯ МЕЖДУ ДВА ВЕКА
на 10 декември 2015 г. от 12:00 ч. в Зала 19, ул. Московска 6А
Акцентите на юбилейната кръглата маса са следните:
· Основополагащи изследвания в българската и балканската етномузикология;
· Мащабни теренни изследвания и капитални сборници;
· Музикална антропология;
· Обредност и музика;
· Българско народно инструментално изпълнителство;
· Изследвания на граници, общности и идентичности;
· Приемственост в етномузикологията – традиция и нови подходи
· Композиторско творчество на фолклорна основа
ПРОГРАМА
Източник: efem.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *