Борислав Дряновски, „История на Варна, том 3: 1878-1944“


Борислав Дряновски, „История на Варна, том 3: 1878-1944“, Издателство: „Славена“, 2015, 511 с. (ISBN: 9786191900398)
Борислав Дряновски е роден на 3 март 1944 г. Във Варна. Завършва история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. През 1971 г. постъпва на работа в Държавния архив – Варна. От 1995 до 2007 г. е директор на архива.
Автор е на книгите „Капитан Петко войвода. Документи и материали по следствено дело № 13 от 1894 г.“, „Капитан Петко войвода“, „Борбите на българите от Варненска и Преславска епархия за цър-ковна независимост. 1840-1879 г.“, „Изграждане на българска администрация и гражданско общество във Варна и Варненска губерния след Освобождението, 1878-1880 г.“, „Княз Александър Батенберг и Варна“, „125 години управление на горите във Варненския регион“, „Пристанище Варна, 1347-1906 г.“, „Консулски представителства във Варна, 1352-2009 г “, „Кметовете на Варна“ от 1878 до 1944 г. в три тома, „История на варненската адвокатура“, „История на Българския Червен кръст“ – Варна, и др.
Третият том от „История на Варна“ обхваща един от най-интересните периоди в живота на града – от Освобождението до прелома, станал в битието на хората и на страната на 9 септември 1944 г. Период, през който България излиза от средновековната изостаналост на турската държава и тръгва по пътя на капитализма. Време, когато се формират нови производствени отношения и парите стават основно средство за размяна и за просперитет на хората в обществото. Настоящата „История на Варна“ е разработена и оформена не в съществуващата традиционна периодизация. Тя се състои от две части. Първата обхваща периода от Освобождението до подписването на Ньойския мирен договор през 1919 г. Втората част разглежда историята на града от 1919-а до 1944 г. В отделни глави и параграфи са разгледани етническите проблеми и животът на всички етноси, обитаващи Варна; формирането и борбите на политическите партии за участие в управлението на града и на страната; стопанския живот; изграждането на транспорта; здравеопазването, културата, спортът.
Източник
Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *