9 февруари – Публична лекция на Леонардо Счиочет: „Европа и бежанците: на ръба на извънредно положение ли е Европа?“


Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София
Културен център на СУ

Ви канят на
Европа и бежанците:
на ръба на извънредно положение ли е Европа?
публична лекция на Леонардо Счиочет

9 февруари 2016,18:00 часа
Нова конферентна зала, СУ
В лекцията Леонардо Счиочет ще се върне към някои свои заключения от статията си „Бежанският лагер и градът: дали лагерът действително е извън-редно пространство?“ (сп. „Критика и хуманизъм“, бр. 42/2013). В нея той анализира бежанския лагер като перспектива на извън-редно пространство (понятие на Мишел Ажир, свързано с понятието на Джорджо Агамбен за „извънредно положение“). В анализа си Леонардо Счиочет се опира на собствен етнографски материал от палестински бежански лагери в Ливан, открояващ разлики между тях и огромните бежански лагери в Африка, на които се основава концептуализацията на Ажир. Но през 2015 г. стотици хиляди бежанци влязоха в Европа – процес, обявен от европейските медии и от много правителства за „бежанска криза в Европа“. Кризисната реторика навява асоциации с „извънредно положение“, което по същество е временно преустановяване на правото и политиката. Отвъд медийната и политическата реторика – дали Европа наистина е изправена пред криза и ако да, какъв е нейният характер? На ръба на извънредно положение ли е Европа?
Леонардо Счиочет е доктор по антропология (Бостънски университет), чиято изследователска работа се фокусира върху процесите на социална принадлежност на палестинските бежанци. Той провежда теренни изследвания в палестински бежански лагери в Ливан, сред установили се в Бразилия палестински бежанци и сред палестинци без бежански статут в Дания, Австрия и окупираните територии на Западния бряг. Автор е на редица статии по тази проблематика и е съставител на сборника „Между Стария и Новия свят: палестинската диаспора от Близкия Изток до Латинска Америка“ (издаден на португалски език). В момента Леонардо Счиочет е изследовател в Института по социална антропология към Астрийската академия на науките във Виена, където освен това е координатор на мрежата Refugee Outreach and Research Network, която цели едновременно провеждане на изследвания върху протичащите процеси на настаняване на бежанците в Европа и оказване на съдействие при интеграцията на тези бежанци.
Събитието се провежда в рамките на проекта „Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.www.ngogrants.bg
Източник: http://culturecenter-su.org/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *