27 април – „България в края на Втората световна война – вътрешни и външни проекции“ – Лекция на проф. д-р Евгения Калинова


„България в края на Втората световна война – вътрешни и външни проекции“ – Лекция на проф. д-р Евгения Калинова, Студентски исторически център, Студентски град, бл. 52 (задната страна на зградата), 19:00 ч.
Лекцията ще представи основните предизвикателства пред България от края на 1943 г., когато обратът в хода на войната е вече реалност, до завършването на военните действия в Европа в средата на 1945 г. На фона на плановете и действията на бъдещите победители от Антихитлеристката коалиция ще се проектират възможните и реалните стъпки, предприети от българските управляващи за намиране на изход от кризата. Ще бъде отделено внимание на политическите аспекти на българското участие във войната срещу Германия, както и на решаващата роля на външния фактор във вътрешнополитическия живот на страната.

Проф. д-р ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА е специалист по съвременнна история на България. Тя преподава в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и има лекциионни курсове в бакалавърската специалност „Международни отношения“ в Юридическия факултет на СУ, както и магистърски курсове в Историческия и Философския факултет и в магистърската програма “Cultural Liaisons and Geopolitics of the EU”. Научните й интереси са в областта на външната политика на България след Втората световна война, културната политика и културната дипломация в периода на социализма, проблемите на малцинствата в България. Има над 200 научни публикации в страната и чужбина.
Монографии: “Победителите и България 1939 – 1945”, С., 2004; “Българската култура и политическият императив 1944 – 1989”, С., 2011; “La Bulgarie contemporaine entre l’Est et l’Ouest”. Editions L’Harmattan, Paris, 2001. (avec Iskra Baeva) ; “Следвоенното десетилетие на българската външна политика – 1944 – 1955” (съавт. Искра Баева), С., 2013; “Българските преходи 1939-2010” (съавт. Искра Баева), С., 2010; “Bulgarien von Ost nach West. Zeitgeschichte ab 1939”, Braumueller, Wien, 2009 (co-author I. Baeva); “Contemporary Bulgaria – from the Eastern Bloc to the European Union”. (in Greek). „Epikentro Publishers“, Thessaloniki, 2011 (co-author I. Baeva); “Социализмът в огледалото на прехода” (съавт. И. Баева), С., 2011
Източник: https://www.facebook.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *