Ново издание от поредицата „Археологически открития и разкопки“


Излезе от печат новият том „Археологически открития и разкопки през 2015 г.“ на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН).

Настоящото издание е подготвено за LV Национална археологическа конференция, която се проведе в гр. Стара Загора от 25 до 28 май 2016 г. Организатори бяха НАИМ при БАН, РИМ Стара Загора и община Стара Загора.

За повече информация вижте СЪДЪРЖАНИЕТО на новия том „Археологически открития и разкопки през 2015 г.“.
***
Този брой на изданието Археологически открития и разкопки бележи десетата годишнина от променения формат на поредицата, който заложи новия стандарт за обнародване на резултатите от теренните проучвания. С течение на времето АОР-ът се превърна в емблематична за археологическото съсловие книга, в която материалите загубиха своя формално-отчетен характер и се превърнаха в добре илюстрирани първични публикации, представящи в концентриран вид най-важните данни, добити при разкопките.

В 986 страници са събрани общо 306 отчетни материала, разпределени както следва: праистория – 35, тракийска археология – 51, антична археология – 105, средновековна археология – 53, теренни издирвания – 41, от които 8 подводни, геофизични проучвания – 13 и интердисциплинарни изследвания – 8.

Естествено сухата статистика на числата не може да представи напълно достоверно нито хронологическото разпределение на обектите, тъй като при много от тях са регистрирани материали и структури от няколко епохи, нито разнообразната информация, добита при теренните изследвания.

При прочита на материалите се забелязва все по-широкото прилагане на интердисциплинарни изследвания, резултатите от които са включени в общите описания на проучванията или са предмет на отделни статии – тенденция, която е особено актуална по отношение на геофизиката. Освен конвенционалните наземни методи, прилагащи магнитометър, георадар и вертикално електрическо сондиране, все по-разпространени стават и подводните недеструктивни изследвания със странично сканиращ сонар, еднолъчев и многолъчев ехолот, поддънен профилограф, вертикално електрическо сондиране, подводна фотограметрия и създаване на триизмерни модели на археологически обекти. През 2015 г. стартира международният „Морски археологически проект Черно море“, който е най-мащабният по рода си, провеждан някога. Станалото вече рутинно създаване и развитие на гео-бази данни, структурирани в ГИС среда, е придружено и с използване на лидарни заснемания и орторектифицирани изображения с висока разделителна способност. Всичко това променя чисто информативната същност на АОР-а и го превръща в един справочник за модерни методи, прилагащи се в нашата традиционна наука.

В тазгодишното издание се направи и едно много важно нововъведение – включването на резюмета на английски език, което, надяваме се, ще разшири кръга на читателите и извън учените от българската колегия.

Гл.ас. д-р Андрей Аладжов
Научен секретар НАИМ при БАН
Източник: http://naim.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *