Тринадесети международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност”

Националният археологически институт с музей при БАН в партньорство с Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, Катедра Стара история, тракология и средновековна история, Катедра Археология и Исторически музей „Искра“, гр. Казанлък, организират 13 международен конгрес по тракология „Древна Тракия: мит и реалност”, който ще се проведе в град Казанлък от 3 до 7 септември 2017 г.

В програмата на конгреса ще бъдат включени доклади, засягащи всички аспекти на и подходи към проучването на тракийската древност. Историята, археологията, изкуството, културата, езикът, религията, нумизматиката, епиграфиката и интердисциплинарните изследвания на древна Тракия и тракийското културно наследство ще бъдат сред дискутираните теми в широк хронологически обхват, от късната бронзова епоха до късната Античност. Работните езици на конгреса ще бъдат английски, немски и френски.
Организационен комитет на 13 международен конгрес по тракология:

•проф. д-р Петър Делев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
•проф. д-р Тотко Стоянов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
•проф. дфн Светлана Янакиева (Център по тракология, БАН)
•доц. д-р Христо Попов (Национален археологически институт с музей при БАН)
•доц. д-р Анелия Божкова (Национален археологически институт с музей при БАН)
•доц. д-р Майя Василева (Нов български университет)
•Момчил Маринов (Исторически музей „Искра“, Казанлък)
За повече информация вижте тук. Заявки за участие се приемат на e-mail thracology.2017@gmail.com.
Източник: http://naim.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *