28 юли – 31 юли: Международен фестивал на историческите възстановки “Ежедневието на среднове


Фестивалът „Ежедневието на средновековен Търновград” се провежда за втора поредна година и има за задача чрез историческа реконструкция на бита, кухнята, занаятите, изкуствата и войнските умения на България, Византия и Европа през посочения период да пренесе посетителите в едно друго, загадъчно и пълно с приятни изживявания време;

The festival „Everyday life of the medieval Tarnovgrad “ is hold for a second consecutive year and has the task by historical reconstruction of the household, kitchen, crafts, arts and warrior skills of Bulgaria, Byzantium and Europe during that period to make a bridge in the time, thus allowing the visitors to transfer themselves into another, mysterious and full of pleasant experiences while.

Пресъздаван период
12-14 век – времето на династията Асеневци;
Recreatied period
12-14 century – the time of the Asenevtsi Dynasty;

Място
Велико Търново – Архитектурно-музеeн резерват „Царевец”;28 юли, 08:00ч. – 31 юли, 16:30 ч.
Location
Veliko Tarnovo – Architectural and Museum Reserve „Tsarevets“

Работни езици на фестивала
– английски ;
– руски;
– български;
Working Language of the Festival
– English
– Russian
– Bulgarian

Организатори
Община Велико Търново
РИМ Велико Търново
НД Традиция – Регионален клон Велико Търново

Organizers:
Veliko Tarnovo Municipality;
Veliko Tarnovo Regional History Museum;
National Society „Tradition“ – Regional Club Veliko Tarnovo ;
– Координатор : Стефан Венков Стефанов
GSM: 00359 887706583, e-mail: stef_venkov@abv.bg
– Комендант на фестивала : Милен Чамурджиев
GSM: 00359 898746840, e-mail: michar@abv.bg
– Отговорник по домакинските въпроси : Иван Иванов
– Отговорник за интернет страницата : Магдалена Чамурджиева e-mail: magychar@gmail.com, FB: www.facebook.com/magy.ch.5
– Преводач и връзка с групите в лагера: Йордан Райков
e-mail: aleksandroviordan@mail.bg
– Coordinator: Stefan Stefanov Venkov
GSM: 00359 887706583, e-mail: stef_venkov@abv.bg
– Commandant of the festival Milen Chamurdzhiev –
GSM: 00359 898746840, e-mail: michar@abv.bg
– Responsible for domestic issues: Ivan Ivanov
– Responsible for the website: Magdalena Chamurdzhieva
e-mail: magychar@gmail.com , FB: www.facebook.com/magy.ch.5
– Translator and liaison with groups in the camp – Jordan Raikov
e-mail: aleksandroviordan@mail.bg
Източник: https://www.facebook.com/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *