Покана – Паисиеви четения 2016


Уважаеми колеги,
Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
организира на 10 и 11 ноември 2016 година Паисиеви четения на тема
ХУМАНИТАРИСТИКАТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ
В рамките на конференцията са предвидени следните научни форуми:

Съвременни тенденции в езиковедските изследвания. Юбилейна научна сесия, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев. Съорганизатор на тази секция е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН. Заявки за тази секция се изпращат на: http://ibl.bas.bg/savremenni_tendencii/

Кръгла маса на тема „Теоретични и методологични проблеми на българската историческа лингвистика (Предвъзраждане и Възраждане)“. Заявки за участие в кръглата маса се изпращат на адрес: dpivanova@abv.bg

Литература и глобализация. Нация, личност, идентичност. Заявки за тази секция се изпращат на: http://complit.slovo.uni-plovdiv.net/konferencia

Балканите – кръстопът на езици и култури. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: kemalova.a@gmail.com

Русский язык, литература и культура – вчера, сегодня и завтра. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: asyatosheva@gmail.com

Секция Славистика. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: slavistika2016@abv.bg

Mind, Matter and Meaning. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: vitana.kostadinova@gmail.com

Langue, littérature, communication interculturelle. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: znedeltcheva@gmail.com

Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: stanislava_drajeva@abv.bg

Lengua, literatura y comunicación intercultural. Заявки за тази секция се изпращат на адрес: veselka@gmail.com

Таксата правоучастие е 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева
BG68UNCR75273454632000 – в евро
Банков код/ BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Паисиеви четения 2016 – име на вносителя
Моля да бъде отбелязано името на вносителя!
Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие намясто в първия ден на конференцията.
Заявките за участие се изпращат до 15.10.2016 г. на конкретния адрес на секцията, в която желаете да участвате.

Предвижда се публикуване на доклади в сборник след рецензиране. Техническите изисквания за оформянето на текстовете са публикувани тук (http://science.slovo.uni-plovdiv.net/en/iziskvania-za-publikacia).

Готовите за отпечатване доклади се изпращат на адрес: paisievi_chetenija_2016@abv.bg не по-късно от 15 декември 2016 година.
Покана
От организаторите
Източник и за изтегляне на формуляр за участие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *