Юбилейна научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев


Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ имат удоволствието да Ви поканят за участие в
Юбилейната научна сесия
Съвременни тенденции в езиковедските изследвания,
посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев.
Сесията ще се проведе в рамките на Паисиевите четения 2016 (10 – 11 ноември) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Научната дейност на проф. Й. Пенчев се характеризира с широта на интересите и стремеж към съчетаването на съвременните езиковедски теории и методи с дълбокото познаване на родния език. В тоя смисъл той е естествен продължител на делото на своите учители и в същото време е пионер на модерната лингвистика у нас.
Основните постижения на Й. Пенчев са в областта на синтаксиса, семантиката и интонацията на българския език. Той предлага и редица нови виждания по морфологични проблеми – за системата на българските глаголни времена и техните значения, за категорията определеност и др.

Повече информация за участие
Източник: http://ibl.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *