Изложба от книги и материали „Проф. Христо Кодов: Изследовател на старата българска книжнина и Кирило-Методиевата епоха“


Изложба от книги и материали „Проф. Христо Кодов: Изследовател на старата българска книжнина и Кирило-Методиевата епоха“

1-24 август 2016 г.

Библиотека, Читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“, Нов български университет
Организатор:
Библиотека
Изложбата „Проф. Христо Кодов: Изследовател на старата българска книжнина и Кирило-Методиевата епоха“ e по повод 115 години от рождението на българския учен. Роден е на 15 август 1901 г. в гр. Калофер.
Проф. Кодов работи в областта на палеографията и историята на старата българска литература. Изключителен принос за науката има неговата монография „Подвижното българско ударение и неговото отношение към праславянското ударение. І. Съществителни имена“. Подготвя съвместно с М. Стоянов ценния двутомен „Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека“.
Като отличен познавач на класическата култура и преподавател по старогръцки и латински език подготвя цяло поколение специалисти, като проф. Ал. Бурмов, проф. Г. Михайлов, проф. Ив. Венедиков и други.
Автор е на „Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките“. Съвместно с проф. К. Мирчев подготвя издаването на най-стария български ръкопис, запазен в пределите на страната – Енинския апостол от XI в., както и методическо ръководство за описване на славянските ръкописни паметници, изключителен принос за българската и славянска палеография. Особено ценни са наблюденията му върху старобългарските музикални паметници.
Източник: http://www.news.nbu.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *