18 октомври – Публична лекция и среща с проф. дн. Гражина Шват-Гълъбова (Варшава) на тема Мигриращите идеи на Балканите


Академичен кръг по сравнително литературознание организира публична лекция и среща с проф. дн. Гражина Шват-Гълъбова (Варшава)
на тема: Мигриращите идеи на Балканите
17.00, 18 октомври 2016 (вторник)
Софийски университет, зала 2

Проф. дн Гражина Шват-Гълъбова работи във Варшавския университет и в Института по славистика на Полската академия на науките. През годините 1994-1997 тя е заместник-директор на Полския институт в София. Главен редактор на годишника на Института по славистика на ПАН “Slavia Meridionalis”. Автор на монографиите „W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa” (1991), „Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku” (2005). Редактор и съавтор в публикациите „Kultura – język – komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych” (2001), „Przemilczenia w relacjach międzykulturowych” (2008), „Bunt tradycji – Tradycja buntu” (2008).

На български е публикувала много студии и монографията Haeresis Bulgarica в българското културно съзнание на ХІХ и ХХ в. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2010.

Научните интереси на проф. Гражина Шват-Гълъбова обхващат широк диапазон от културната проблематика на Балканите, проучва българската национална митология и светогледите на южнославянските елити. участва активно в интердисциплинарните проекти “ Балканските идентичности в българската култура“ (2000-), продължението му Идентичност и исторически митове. Проблеми на народната и културната идентичност. България и съседи (съвместно с Института по славистика към ПАН, 2003-2005), „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения“ (2008).
Проф. Гражина Шват-Гълъбова е член на Редакционния съвет на списание „Литературна мисъл“ и носител на почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента.
Източник: http://ilit.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *