Св. Климент Охридски – Библиография


По случай 1100-годишнината от Успението на св. Климент Охридски Кирило-Методиевският научен център при БАН публикува библиография на изданията и изследванията върху неговия живот и творчество, чийто автор е гл. асистент д-р Нели Ганчева. Библиографията обхваща българска и чуждестранна научна литература, както и популярни публикации и художествени произведения, посветени на св. Климент Охридски за периода 1980–2015 г. Тя се явява продължение на библиографиите за св. Климент Охридски на Климентина Иванова (1966), Лиляна Грашева (1966) и Валерия Стоева, Здравка Орешкова, Кремена Петкова, Лиляна Неделева (1980). Описаният материал е представен систематично в седем раздела, включващи данни за изследвания на изворите, биографията, книжовната дейност и култа към св. Климент Охридски, включително и като представител на групата на св. Седмочисленици. След библиографията е приложен индекс на авторите.
Екипът на КМНЦ, работил по библиографията включва освен съставителката гл.ас. д-р Нели Ганчева и редакторите Галина Филипова и Милена Евтимова. Дизайнът на корицата и предпечатна подготовка са дело на Анита Борисова. Библиографията е издадена с подкрепата на Фондация „Палеобулгарика“.
Следващ етап от работата е създаването на електронна библиография за св. Климент Охридски от началото на научното дирене по темата до днес, в която информацията от настоящото издание ще бъде допълвана и актуализирана.
Източник: http://www.kmnc.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *