Конкурс за присъждане на награда „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“


ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН и ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ
обявяват конкурс за присъждане на награда

„ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за млади български изследователи и преводачи

1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ , учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:
на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.
2. В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40 годишна възраст, независимо от местоживеенето им.
3. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.
4. Предложенията за награждаване се внасят за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София.
5. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:
СV на кандидата,
доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения,
две аргументирани препоръки от специалисти в съответната област,
по преценка – други документи, доказващи приноса на кандидата.
6. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.
7. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша – 11 ноември.
8. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.
9. Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.
10. За допълнителна информация: тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.
Източник: http://ilit.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *