Честване на 20-годишнината на научното сътрудничество между Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата


На 6 юни 2017 г., вторник, от 10:00 часа, в Големия салон на БАН с научна конференция и изложба на тема „Българи и хървати през вековете: Равносметката“ ще бъде чествана 20-годишнината от подписването на Двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между Българската академия на науките (БАН) и Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАНИ).

По нея се изпълняват два научни проекта на учени от Института за балканистика с Център по тракология с партньори от хърватска страна Отделението за исторически изследвания и Института за хърватска литература, театър и музика. Те се нареждат сред най-резултатните проекти по двустранните спогодби на БАН в направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност“.

Публикуваните досега сборници от съвместните конференции с общ обем от над 4000 страници, заедно с десетките авторски монографии и студии представляват една същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие. Чрез нея Институтът за балканистика с Център по тракология се утвърди като водеща школа по хърватистика в страната, уникална със своята интердисциплинарност, активност и продуктивност.

Сборник с пълно библиографско описание ще представи българо-хърватското научно сътрудничество, онагледявайки приноса на учените от двете страни към укрепването и развитието на отношенията между Република България и Република Хърватия.

Източник: http://www.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *