18 – 19 април – ХII-та теоретична конференция на специалност „Архивистика и документалистика“

По повод предстоящото официално отбелязване Деня на специалност „Архивистика и документалистика“ в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 18 и 19 април 2018 г. (от 09:30 часа) в Заседателна зала № 1 на Ректората ще се проведе ХII-та теоретична конференция на специалността.

Събитието се организира съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет и се провежда в рамките на традиционните Университетски четения по архивистика.

Темата на предстоящия национален научен форум е: Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история. Както е известно, не само наименованията, но и техният методически инструментариум с оглед приложението му в архивната работа, се разглежда детайлно в Лекциите по архивистика на акад./проф. Иван Дуйчев, патрон на специалност „Архивистика и документалистика“.

Целта на конференцията е да се привлече вниманието на ръководствата и експертите в образователните институции и архивите, както и на университетските преподаватели и изследователи, към проблема за присъствието на специалните исторически дисциплини, сред които изворознание, херменевтика, палеография, дипломатика, сфрагистика, хералдика, кодикология, археография, генеалогия и други, в учебните планове на различните хуманитарни специалности, в частност и специалност „Архивистика и документалистика“ в Историческия факултет на Софийския университет.

Mетодическият инструментариум на специалните исторически дисциплини има своето приложение и в изследванията по история. Ето защо визираните дисциплини представляват интерес от гледна точка съвременното хуманитарно университетско образование като цяло.
Източник и Програма: https://www.uni-sofia.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *