Представяне на новия брой на списание „Балкани“

На 17 декември 2019 г. (вторник) от 15:00 ч. в сградата на Института за балканистика на ул. „Московска“ № 45 ще бъде представен новият брой 8/2019 г. на списание „Балкани“. Периодичното научно издание на Института за балканистика с Център по …

Представяне на колективната монография „Солун и българите: история, памет, съвремие”

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”–БАН организира представяне на колективната монография „Солун и българите: история, памет, съвремие” (съставителство и редакция: Юра Константинова, Надя Данова, Йордан Желев). Събитието ще се проведе на 13 декември 2019 г. (петък) от …

Публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“.

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“ и Програмата посветена на 150 от основаването на БАН организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева …

Покана за две публични лекции и представяне на изданието на проф. Мария Спасова „Книгата Григорий Цамблак“

Уважаеми колеги и приятели, От името на ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Софийският университет ви кани на публичните лекции на проф. д-р Флорентина Бадаланова-Гелер (Юнивърсити колеж, Лондон) на тема: „Апокрифът „Книга за светите тайни Енохови“ в контекста …

Излезе от печат деветият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН

Излезе от печат деветият том от поредицата Приноси към българската археология на НАИМ при БАН. Главен редактор на изданието е Валери Григоров, а в редакционната колегия участват Петър Димитров, Евгения Коматарова-Балинова, Мария Манолова, Евелина Тодорова, Весна Бикич, Валерий Фльоров, Ярослав …

Публична лекция на проф. д-р Емануел Мутафов на тема: „Два часа на Синай“

На 10 декември 2019 г., 11:00 ч. в Института за изследване на изкуствата при БАН, София, ул. „Кракра“ 21, зала 1, проф. д-р Емануел Мутафов ще представи публична лекция на тема: „Два часа на Синай“. Лекцията е в рамките на …

Националният археологически институт с музей при БАН представя изложбата „До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав“

Изложба „До портите на княжеския двор. Съкровища от Велики Преслав“ представя Националният археологически музей – БАН – Българска академия на науките Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) представя временната изложба „До портите на княжеския двор. Съкровища …