Нова издание: CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция от Славия Бърлиева

СЛАВИЯ БЪРЛИЕВА. CYRILLO-METHODIANA ET VARIA MEDIAEVALIA: Паметници на кирило-методиевската традиция. София: КМНЦ-БАН, 2019.


Настоящата монография представя проучвания на Славия Бърлиева върху паметници на кирило-методиевската традиция, интерпретирани като феномени на идентичността – конфесионална, политическа, етническа, културна. Те са написани в различни периоди на нейната изследователска дейност и са публикувани в различни издания в страната и чужбина на български, английски, италиански, руски и немски език. Публикуването им в монографичен корпус ще даде възможност да се представи по-добре и пред по-широка публика специфичното изследователско поле на авторката, което тя обогати с нови открития и интерпретации. Тук са поместени проучвания върху новооткрити или непознати за кирилометодиевистиката извори или техни преписи – като например непознатата поема, записана във вътрешното поле на иначе добре известната латинска Казаурийска хроника, изданието на втория препис на Списъка на Охридските архиепископи, старопечатните латински служби за св. Кирил и Методий, инвентарните описи и писма със сведения за мощите на светите братя и др.


Въведението обобщава отделните паметници в перспективата на тяхното възникване по повод едно или друго събитие от Кирило-Методиевата мисия или нейните по-късни отгласи – от Късното средновековие до Модерната епоха. Те се публикуват с придружаващи ги коментари, систематизирани по хронологически принцип в частта Cyrillo-Methodiana Graeca et Latina. Тази част е последвана от раздела Varia, в който са поместени изследвания, най-общо свързани с медиевистична проблематика, които са предизвикали интереса на авторката в процеса на нейните изследвания по кирилометодиевистика.

Източник: Кирило-Методиевски научен център при БАН

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *