Нова колективна монография: „Култура на пътуването в Европейския Югоизток“

Институтът за балканистика с Център по тракология издаде колективната монография „Култура на пътуването в Европейския Югоизток“. Съставителство и редакция: Антоанета Балчева. Редакционна колегия: Eлена Сюпюр, Хървойка Миханович-Салопек, Христина Марку. София: изд. на ИБЦТ, 2020, 536 стр., ISBN: 978-619-7179-13-2.

Книгата е плод на широкомащабен научен проект на секция „Култура на Балканите“ и включва 33 студии и статии на изтъкнати български и чуждестранни изследователи. Изданието провокира осмислянето на нови аспекти от практиката на пътуването и свързаната с него пътешественическа литература на Балканите, податлива на променящи се социално-исторически и културно-естетически модели, отразяващи както философските настроения на времето, така и актуалните представи за странстване, авантюра, пътешествие, дирене, себеутвърждаване и себеизграждане.

Основен акцент е интерпретацията  на пътя като като описание, текст или съдба, като конструкт на цивилизацията, около който се изграждат културни центрове и се преподреждат понятията за свое и чуждо, център и периферия в региона. Включените научни разработки обхващат широк хронологически диапазон от Античността до нашето съвремие и са групирани около историографската, литературоведска, изкуствоведска и езиковедска интерпретация на феномена на пътуването, очертавайки една съвременна визия за миналото, настоящето и бъдещето на Югоизточна Европа.

СЪДЪРЖАНИЕ

Източник: https://balkanstudies.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *