Юбилейна международна конференция „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят“

Философският факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира Юбилейна международна мултидисциплинарна конференция на тема „Трансформации и предизвикателства в глобалния свят„.

Конференцията ще се проведе в периода 15-17 октомври 2020 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград / и е посветена на 25 години от създаването на Философския факултет /university-profile/structure/faculties/philosophy.aspx

Работата на конференцията ще протече в четири тематични направления: Философия, Психология, Социология, Политически науки.

Конференцията си поставя за цел да бъдат изследвани:

  • характеристиките на глобалното мислене и етическите, аксиологични и религиозни измерения на глобалното съзнание;
  • предизвикателствата на новите технологии и средства за комуникации;
  • промените в различните религиозни, етнически, културни, политически и други социални общности в условията на глобализация;
  • психологическите проблеми, които глобалният свят поставя пред личността.

Докладите ще бъдат публикувани в специални броеве на следните списания, издавани от Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Психологическа мисъл“ – СКОПУС; „Проблеми на постмодерността“ – ЕРИХ+; „НотаБене“ – ЕРИХ+; „Годишник на катедра „Психология“; „Годишник на катедра „Философски и политически науки“.

Работни езици: Английски и  български.

Заявки за участие, включващи име и научна длъжност, институционална принадлежност, заглавие на доклада и кратко резюме от 250 думи се подават по електронната поща едновременно до следните адреси: mario_marinov@swu.bganikolova@swu.bgdkeranova@swu.bg .

Срок за подаване на заявки за конференцията: 30 юни 2020 г.

Такса правоучастие: 30 евро (или равностойност в лева), платими в срок до 01 октомври 2020 г.

Възможно е представяне на докладите онлайн в дните на провеждане на конференцията.

Място на провеждане: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Философски факултет, Корпус I, Пленарна зала 1114, ул. „Иван Михайлов“ № 66, Благоевград, България.

Настаняване на участниците се предлага на много изгодни цени в Университетски център „Бачиново“ http://bazabachinovo.swu.bg/ – чудесно място в прекрасна природна обстановка в подножието на Рила, най-високата планина на Балканския полуостров, с възможност за ползване на спортно-възстановителен център.

На 17 октомври 2020 г. се планира посещение на Рилския манастир https://rilskimanastir.org/ .

Пленарни доклади  на конференцията ще изнесат:

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE http://www.lse.ac.uk/sociology/people/eileen-barker

Professor Emeritus of Sociology of Religion, London School of Economics, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD

University of Vienna, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD

Universität Paderborn, Fach Philosophie, Germany

Prof. Nonka Bogomilova, PhD; DSc

Institute of Philosophy and Sociology, BAS, Bulgaria

Prof. Valentina Milenkova, PhD; DSc

South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgaria

Prof. Victor Roudometof, PhD

Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD

Director, Center for Intercultural Studies and Research, Institute of Sociology, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD

Head of Study of Religions Department, University College Cork (UCC), National University of Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD

Universidad de Castilla-Mancha, Department of Philosophy, Anthropology, Sociology and Aesthetics, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD

Chaire de science des religions, Université de Fribourg, Switzerland

Научен комитет на конференцията:

проф. д-р Борислав Юруков – председател

проф. д-р Борис Манов

доц. д-р Иванка Станкова

проф. дфн Валентин Канавров

проф. дсн Валентина Миленкова

проф. дфн Георги Фотев

проф. дсн Добринка Пейчева

проф. дпсн Людмил Кръстев

доц. д-р Антоанета Николова

доц. д-р Петя Пачкова

Prof. Eileen Barker, PhD; FAcSS; FBA; OBE, United Kingdom

Prof. Graham Parkes, PhD, Austria

Prof. Nikolay Milkov, PhD,  Germany

Prof. Victor Roudometof, PhD, Cyprus

Prof. Zoran Matevski, PhD, R. North Macedonia

Dr. hab. Lidia Guzy, PhD, Ireland

Dr. Manuel Jacinto Roblizo Colmenero, PhD, Spain

Dr. Maria Hämmerli, PhD, Switzerland

Организационен комитет на конференцията:

доц. д-р Марио Маринов – председател

доц. д-р Антоанета Николова

доц. д-р Гергана Попова

доц. д-р Силвия Кръстева

доц. д-р Стоил Мавродиев

гл. ас. д-р Диляна Керанова

ас. д-р Емелина Заимова

ас. д-р Татяна Петкова

ас. д-р Цветелина Хаджиева

Източник: http://www.swu.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *