Лекция: „Фалшификати на антични монети от България“ на проф. дин Иля Прокопов и д-р Валентина Григорова-Генчева

Проф. дин Иля Прокопов и д-р Валентина Григорова-Генчева ще изнесат лекция на тема: „Фалшификати на антични монети от България“

Prof. Dr. Sc. Ilya Prokopov and Dr. Valentina Grigorova-Gencheva are going to give a lecture on the subject of: „Counterfeits of ancient coins from Bulgaria“
(In Bulgarian)

Регистрирай се / Register:
https://tinyurl.com/yaxagvef

Password: BZyVBrAN292 (29982726 from phones and video systems)

The event is within the frames of project „CRThrace 2: Numismatic Webinar“, BG05M2OP001-1.001-0001 Creation and Development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Събитието е по проект „Култ и религия в древна Тракия 2: Нумизматичен уебинар“, към BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“

Събитието във Фейсбук – ТУК

Източник: Cult & Religion in Ancient Thrace

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *