Рождество на свети Иоан, Предтеча и Кръстител Господен (Еньовден)

Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

В дните на цар Ирод, който управлявал Юдея от 30 г. преди Рождество Христово до 3 г. след Рождество Христово, живял в град Хеврон един свещеник на име Захарий, с жена си Елисавета, която била братовчедка на света Ана, майката на св. Богородица.

Захарий и Елисавета били праведни пред Бога: живеели според всички заповеди и наредби Господни. Те били в напреднала възраст. Нямали деца. На тая възраст не можели да се надяват, че ще им се роди чедо. Но въпреки това се молели усилено на Бога да стори с тях чудо: да им даде син, както в древността дарил с рожба престарялата Сарра.

Свещениците при Йерусалимския храм били разделени на 24 смени. Всяка смяна служела по осем дни, от събота до събота. Захарий бил от осмата смяна. Когато дошъл неговия ред, той се отправил за Йерусалим. Различните длъжности в храма /каденето, принасянето на жертви, грижата за седмосвещеника, сменяването на хлябовете на предложението и др./ се разпределяли между свещеници от всяка смяна по жребие. Този път се паднало на Захарий да влезе в храма Господен, за да покади. Народът се молел отвън през време на каденето.

Когато Захарий принасял кадилната жертва, ангел Господен му се явил отдясно на кадилния жертвеник. Като го видял, свещеникът се уплашил. Но ангелът му казал:

– Не бой се, Захарие! Твоята молитва бе чута: жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Йоан; и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват на раждането му; защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си; и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния господ Бог; и ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен!

Ангелът възвестил на Захарий не само това, че ще му се роди син, но и това, че тоя негов син ще бъде велик светец и предтеча на Изкупителя на човечеството. Свещеникът, смутен и развълнуван, не могъл да разбере веднага тая вест. Затова казал на ангела:

– По какво ще узная това? Аз съм стар, па и жена ми е в напреднала възраст.

Ангелът му заявил:

– Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това; и ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си!

Онемяването било едновременно и знамение и наказание за свещеника. Народът чакал вън и се чудел, задето Захарий се бавел в храма. Когато свещеникът излязъл, не можел да продума и да благослови народа. За богомолците станало ясно, че той е имал видение.

След като изминали дните на службата, Захарий се върнал у дома си.

Скоро Елисавета заченала. Благочестивите съпрузи топло благодарили на Бога, че проявил към тях тази велика милост.

Като прославяла Бога, Елисавета си казала:

– Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостиво, за да снеме от мене укора между човеците.

На шестия месец след това събитие същият архистратиг Гавриил бил изпратен от Бога в галилейския град Назарет за възвести на пречистата Дева Мария, че ще бъде майка на Спасителя Господа Иисуса Христа.

Светата Дева запитала:

– Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?

Небесният пратеник й отговорил:

– Дух Свети ще слезе върху тебе, и силата на Всевишния ще те осени, затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божи. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, зачена син в старините си, и е вече в шестия месец. У Бога няма да остане безсилна ни една дума!

Смирено и благоговейно светата Дева казала:

– Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.

Тогава ангелът си отишъл от нея.

Пресвета Дева Мария се отправила веднага за град Хеврон, за да сподели радостта си със своята сродница Елисавета. Тя влязла в дома на свещеник Захарий и поздравила Елисавета. Когато Елисавета чула поздрава й, младенецът проиграл в утробата й. Тя се изпълнила с Дух Свети и извикала възторжено с висок глас:

Благословена си ти между жените, и благословен е пладът на твоята утроба. И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното от Господа.

Света Дева Мария разбрала от думите на Елисавета, че Бог й е открил истината; тя, смирената Девица, е избрана да стане майка на Спасителя на човечеството; и Той, Спасителя ще дойде скоро на земята! Тя не могла повече да скрива високото звание, което архистратиг Гавриил й възвестил. Затова изрекла величествената песен:

– Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостиво погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето силният ми стори велико нещо, и свято е името Му; и Неговата милост е от род в род за ония, които се боят от Него!

Света Дева Мария останала при Елисавета около три месеца. И след това се върнала у дома си.

Когато настъпило времето, Елисавето родила обещания син. Съседите и роднините й се зарадвали с нея. На осмия ден трябвало да дадат име на мледенеца. Всички смятали, че той трябва да носи името на баща си. Но Елисавета казала:

– Не, а да се нарече Йоан.

Отгде е знаела Елисавета, че детедо трябва де са казва Йоан? – Навярно и тя е получила указание за името на детето от Светия Дух, благодатта на Когото изпълнила цялото й същество, когато света Богородица я посетила.

Тогава съществувал обичай детето да вземе името на някой роднина. А никой в рода на Захарий не се наричал Йоан. Затова близките се колебаели да изпълнят така ясно изразената воля на Елисавета. Трябвало най-после да запитат бащата. Със знаци му дали да разбере, че искат да знаят какво име желае той да се даде на детето. Той написал на дъсчица: “Йоан му е името”.

В същия миг се развързали устата и езикът му. И той проговорил, като благославял и прославял Бога. Изпълнен с Духа Свети, той пророкувал:

– Благословен е Господ, Бог Израилев, задего посети и извърши избавление на своя народ… И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища, и да дадеш на народа му да познае спасението чрез прощаване на греховете им, поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети изток свише, за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира.

Веста за всичко, което се случило при обрязването на Йоан, се разнесла по цялата планинска страна. Всички, които чули това, говорели помежду си:

– Какво ли ще бъде този младенец?

А младенецът растял и крепнел духом…

В определеното време се родил Иисус Христос. Това събитие хвърлило в голяма тревога жестокия и подозрителен юдейски цар Ирод. Понеже знаел, че Иисус е потомък на цар Давид, той се страхувал, да не би тоя Младенец, като порасне, да му отнеме престола. Затова издал заповед да бъдат избити всички деца от две години надолу във Витлеем и околностите му, та по тоя начин да бъде погубен и Младенецът Иисус.

Детето на Елисавета Йоан било също застрашено с убийство. Затова разтревожената майка се криела, с него в някаква пустинна планинска пещера. Скоро престарелите родители починали. Закрилян от Бога, Йоан, техният син, израсъл в пустинята и останал там до деня, когато се явил на Израиля.

Източник: http://www.pravoslavieto.com/4

Молитвена възхвала:

АКАТИСТ НА СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕH

КОНДАК 1

Избран от стародавни времена да бъдеш Предтеча и Кръстител на Христа Бога и Спасителя на света, богохвални Йоане, прославяйки Господа, Който те прослави, ние ти пеем похвална песен, като на по-голям между родените от жена, Ангел в плът и проповедник на покаянието. Ти пък, като имаш голямо усърдие към Господа, освобождавай ни от всякакви нещастия и въздигай към покаяние нас, които с любов викаме към тебе: Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.

ИКОС 1

Архангел Гавриил, който предстои пред Бога, биде изпратен към Захария свещеника, когато той служеше по реда на своята чреда и влезе да покади в църквата Господня, и като застана отдясно на кадилния олтар, благовествуваше за твоето раждане, велики Йоане, известявайки на Захария радост и веселие, понеже мнозина се радваха за твоето раждане. Поради това и ние, като се учудваме и радваме за чудесното към тебе Божие благоволение и похвала, към тебе викаме: Радвай се, тайнослужителю на неизказания Божи съвет.Радвай се, ти, който си изпълнение на Неговия дивен помисъл.Радвай се, ти, който си предсказан от пророка Исайя преди много години.Радвай се, известителю пред лицето Господне, който си предсказан още в древност.Радвай се, ти, който си роден според обещанието на ангела.Радвай се, ти, който още в утробата на майка си си бил изпълнен с Дух Свети.Радвай се, ти, който още преди раждането си осветен за велико служение.Радвай се, ти, който си разрешил безплодието на родителите си.Радвай се, радост и веселие на Божия свещеник.Радвай се, рожба на Аароновата дъщеря. Радвай се, богодарован молитвен плоде.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.

КОНДАК 2

Като видя Захарий явилия му се ангел, смути се, страх нападна на него и не повярва на благовестителните му думи за твоето раждане. Когато за неверието му се свърза езикът и не можеше да говори, учудвайки се на преславното чудо, с всичкото си сърце извика към Бога: Алилуия!

ИКОС 2

Людете, които чакаха Захария да излезе из църквата, не можеха да разберат тайната на забавянето, обаче, щом той се появи и не можеше да говори, но само махаше с ръка, всички разбраха, че е имал видение в храма. Ние пък, прославяйки Бога, дивния Творец на чудесата, викаме към тебе така: Радвай се, добри виновниче, който си станал причина татко ти да онемее.Радвай се, ти, който си обърнал плача на майка си на радост.Радвай се, ти, който си премахнал укора на майка си между народа. Радвай се ти, който си донесъл голяма утеха на родителите си.Радвай се, велики Йоане, защото за твоето зачеване Пресвета Дева Мария научи в Назарет от ангела на шестия месец.Радвай се, защото за твоето раждане мнозина се зарадваха.Радвай се, ти, който си получил благодатното име, наречено от ангела.Радвай се, ти, който с името си развързал немия език на баща си Захария.Радвай се, защото заради тебе твоят баща благослови Божието име.Радвай се, защото поради твоето чудесно раждане страх и учудване обзе всички околни люде.Радвай се, защото по цялата Юдейска страна за твоето чудесно раждане се заговори.Радвай се, защото твоята проповед за покаянието и настъпването на Христовото царство на мнозина в този свят донесе спасение.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.

КОНДАК 3

Силата на Всевишния разреши неплодството на престарялата в дните си Елисавета, защото тя, като те зачена, преславни Предтече, таеше се пет месеца и казваше: „Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостиво, за да снеме от мене укора между човеците“. Когато пък прие в дома си носещата в утробата си Христа, изпълни се от Дух Свети и с глас извика: „Откъде ми е това, да дойде при мене Майката Господня?“ Радвайки се с нея, извика към Бога: Алилуия!

ИКОС 3

Като имаше да дойдеш пред Господа с духа и силата на Илия, ти още от утробата на майка си се изпълни с Дух Свети, поради което и чуден пророк си се показал, когато при идването на Господната Майка, в утробата на майка си радостно си проиграл, защото си познал Бога, носен в благодатни недра, за Когото с майчиния си глас си проповядвал, защото на божествените дела в Новия Завет трябваше да бъдеш преславно начало. И ние, като се учудваме на това, благоговейно с радост викаме към тебе: Радвай се, ти, който още в утробата на майка си с чудесно веселие си предявил Господа, Който предварително те изпратил.Радвай се, ти, за когото на майка ти Елисавета се откри Христовото въплътяване.Радвай се, защото и тя се изпълни с Дух Свети.Радвай се, защото и тя пречудна пророчица се показа.Радвай се, защото Пресветата Дева Мария от нея се нарече блажена между жените.Радвай се, от Елисавета тя се нарече и Майка Господня.Радвай се, защото безмъжния плод в нея благословен се преднарече.Радвай се, ти, който в тайната на Христовото рождество си предявил Божествена премъдрост. Радвай се, ти, който си благословение на светото съпружество. Радвай се, ти, който чудно си произрасъл от безплодните недра.Радвай се, ти, който с раждането си учудил людете.Радвай се, светли гласе на Словото – Сина Божи.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.

КОНДАК 4

Смутен от бурни съмнения относно ангелските думи, свещеник Захарий не можеше да проговори. Когато след твоето раждане, Господен Предтече, той написа твоето име, веднага му се развързаха устата и езикът и проговори, благославяйки Бога, пророчествува и каза: „Благословен е Израилевият Господ, защото посети и стори избавление на людете си. И ти, отроче, Пророк на Всевишния ще се наречеш“ и изпя: Алилуия.

ИКОС 4

Като чуха околните люде за твоето преславно и чудно раждане, с учудване казваха в себе си: „Какво ще бъде по-нататък това дете?“ Като по-голям между родените от жена, преславни Господен Предтече, ние достойно те почитаме и ублажаваме така:Радвай се, ти, който си изпълнен с благодатни прояви още от зачеването си.Радвай се, ти, който в раждането си прославен от Бога.Радвай се, ти, който в младенчеството си наречен от твоя баща Пророк на Всевишния.Радвай се, ти, който в отрочеството си просветен и укрепен от Дух Свети.Радвай се, ти, който си бил сродник по плът на въплътилия се Бог.Радвай се, ти, който си получил от Бога високото звание Предтеча и Кръстител.Радвай се, заря, която извести на света Новата Светлина.Радвай се, звездо, която си осветила пътя, който води към Христа.Радвай се, утренна денница на незаходимото Слънце.Радвай се, ти, който си приготвил пътя към идещия Христа.Радвай се, ти, който си се явил ангел в тяло.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.

КОНДАК 5

Богопротивната заповед на Ирода, беззаконният детеубиец, те изгони из бащиния дом, Предтече Господен, и носен от майка си, ти отиде в пустинята, дето си прекарал до появяването ти между Израиля, хранейки се с акриди и див мед и пеейки към Бога: Алилуия.
ИКОС 5Като виждаме чудния Божи промисъл за тебе, богохвални Йоане, дето още от младенческите пелени си се показвал ревнител на постническия живот и по волята на Всевишния бил си изпратен да проповядваш на народа близкото чрез Христа спасение. Поради това и ние се учудваме и с любов викаме към тебе:Радвай се, ти, който още като младенец си уплашил цар Ирода.Радвай се, ти, който си запазен чрез десницата на Всевишния от напразното Иродово убийство.Радвай се, благоуханна пустинна шипка.Радвай се, ти, който с превъзходството на твоите подвизи си учудил всички.Радвай се, верни показателю на правия път.Радвай се, пречудни пазителю на чистотата и целомъдрието.Радвай се, съвършени образе на евангелското самоотвержение.Радвай се, ти, който си покров и твърдиня на монасите. Радвай се, ти, който просвещаваш умовете на богословите.Радвай се, ти, който отваряш вратата на Божието милосърдие за грешниците.Радвай се, ти, който подаваш чрез Господа прошка на покаяните грешници.Радвай се, ти, който помагаш да даваме плодове, достойни за покаяние.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 6

Славен проповедник си се показал, ти, божествени Предтече, в Йорданската пустиня при идването на Христа Бога в света, защото, като е пристъпял към тебе да се кръсти, ти си Го показал на людете, казвайки: „Ето Божият Агнец, Който взима върху си греховете на света“. Ние, като Го познахме чрез вярата, пеем Му: Алилуия.


ИКОС 6

Като си проповядвал за Спасителя на света, Който заради нас стана човек, ти си просветил, богопросвещени Йоане, всички с истинска светлина, защото си казвал на людете в пустинята: „Покайте се, защото се приближи Царството Небесно, сторете плодове, достойни за покаяние. Защото, ето, Този, Който иде подир мене, Той ще ви кръсти с вода и Дух“. Заради това ние ти пеем похвално:Радвай се, ти, който си известил идването на Месия.Радвай се, ти, който си приготвил Господните пътища.Радвай се, хадатаю на вехтата и новата благодат.Радвай се, ти, който си предел на пророците и начало на апостолите. Радвай се, добрознаменити гласе на Словото.Радвай се, високогласни проповедниче на покаянието.Радвай се, ти, който си обърнал към Господа мнозина.Радвай се, ти, който си приготвил люде съвършени пред Господа.Радвай се, ти, който си ни научил да даваме достойни плодове на покаяние.Радвай се, ти, който си обяснил духовното просвещение. Радвай се, ти, който си постоянен застъпник на ония, които търсят твоето ходатайство.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 7

Когато Господ Иисус Христос поиска да се кръсти от тебе, богоблажени Йоане, ти си казал: „Аз трябва да се кръстя от Тебе“, обаче, когато Той ти каза: „Остави сега“, ти си се покорил и си възложил десницата си върху главата Му. Като се кръсти Този, Който няма нужда от очищение, извикал си: Алилуия.


ИКОС 7

Господ, Който дава нова благодат и пожела да се кръсти от тебе, удостои те да видиш слизането на Духа и да чуеш Отеческия глас от небето, който засвидетелствуваше Неговото синовство, от което си научил и нас да се покланяме на единия Бог в Три Лица. Като Го прославяме с телесните си уста, ние ти принасяме тази похвала: Радвай се, първи проповедниче на Троичното Богоявление.Радвай се, истински поклонниче на единия Бог в Три Лица.Радвай се, ти, който ясно си видял Духа Светаго във вид на гълъб.Радвай се, ти, който си бил свидетел на слизането му от Отца върху Сина.Радвай се, ти, който си чул от небето гласа на Бога Отца.Радвай се, ти, който си съзерцавал проявената любов на Отца към Сина.Радвай се, избрани Кръстителю на Божия Син.Радвай се, ти, който си изпълнил Неговата воля.Радвай се, ти, който със славното си служение ревностно си устроил спасението на човешкия род.Радвай се, ти, който пръв си извършил великото тайнство на кръщението.Радвай се, известителю на Божествената благодат.Радвай се, първи учителю на Новия Завет.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 8

Като си видял странното и неизказано страдание на въплътения Бог Слово, Който преклони пред тебе Божествената си глава и прие рабско кръщение, ти сам, богоблажени Кръстителю, цял си се изпълнил с велико смирение. Изпроси, прочее, тази боголюбезна добродетел и за нас, които сме обхванати от гордост, та със смирено сърце да Му викаме: Алилуия.


ИКОС 8

Изпълнен цял с благодатни дарования, до свършека на временния си живот, богознаменити Йоане, ти си поучавал всички да изпълняват закона и с покаяние да благоугодяват на Господа. Затова и ние, велики учителю на истината, ти пеем благодарствена възхвала така:Радвай се, насадителю на закона и Господните заповеди.Радвай се, изобличителя на Иродовото беззаконие.Радвай се, ти, който си се потрудил за неговото изправление.Радвай се, ти, които си претърпял заради правдата затвор и окови.Радвай се, ти, на когото заради истината главата е отрязана.Радвай се, ти, на когото тялото честно е погребано от неговите ученици.Радвай се, ти, на когото главата по Божие промишление е запазена нетленна. Радвай се, че тя се даде на християните за утеха, освещение и изцеление.Радвай се, ти, защото верните благоистинно се покланят и на твоята десница, която е кръстила Господа.Радвай се, защото ти извършваш и досега над тях много чудеса.Радвай се, ти, защото чрез тебе верните се освобождават от безчестните страсти.Радвай се, ти, защото чрез тебе грешните се подвизават в покаяние.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 9

Цялото ангелско естество се учуди на висотата на твоето служение и Църквата благоговейно те прославя, като приятел на Христа Бога, пред Когото си вървял с духа и силата на Илия, защото, ревнувайки за истината, свободно си изобличил фарисеите и беззаконния Ирод, от когото си приел мъченическа кончина. И ние, като се покланяме на твоята скъпоценна глава, молим ти се: Избави ни от безчестни страсти, та с чисто сърце и уста да пеем: Алилуия.


ИКОС 9

Никое земно красноречие не може да те възхвали достойно, богохвални Йоане, защото Христовите уста те похвалиха и нарекоха велик пророк и най-голям между родените от жена. Заради това и ние, недоумявайки каква достойна похвала да ти принесем, викаме към тебе така:Радвай се, велика славо на Христовата Църква.Радвай се, най-чудесно чудо на ангелите.Радвай се, радост и прослава на праотците.Радвай се, висока похвало на пророците.Радвай се, богосветли венец на апостолите.Радвай се, превъзходна красота на светителите.Радвай се, начало на мъчениците в новата благодат.Радвай се, съвършенство на преподобните.Радвай се, одобрение на праведните.Радвай се, основа на девствениците и постниците.Радвай се, велика утехо на всички християни.Радвай се, ти, чието име се прославя от всички християнски родове.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 10

За Христа Бога, Който дойде в плът да спаси света, ти си благовестил и на тия, които са се намирали в ада, защото, като денница, която предхожда слънцето, ти си осветил седящите в тъмнина и смъртна сянка, откъдето най-скоро си бил изведен от Господа, заедно с всички от века праведни, пеейки Му като на Избавител и Победител на смъртта: Алилуия.


ИКОС 10

Твърдиня и спасително прибежище си на всички, които молитвено прибягват при тебе, Божествени Йоане. Заради това и ние с похвални песни те облажаваме така:Радвай се, силен наш застъпниче и верен пазителю от нещастията.Радвай се, бърз помощниче и избавителю на онези, които страдат от злобни духове.Радвай се, ти, който изпращаш от Бога благословение на неплодните.Радвай се, ти, който избавяш от страстни тревожни вълнения ония, които с вяра се притичват към тебе.Радвай се, ти, който бързо умиротворяваш ония, които са във вражда.Радвай се, ти, който даваш бърза помощ на ония, които във всяка нужда и скръб усърдно прибягват към тебе.Радвай се, ти, който предпазваш от самоизмама и съблазни живеещите в добро състояние.Радвай се, ти, който помагаш в смъртния час на ония, които се изцеряват с твоето ходатайство.Радвай се, ти, който освобождаваш от митарствата със застъпничеството си ония, които те обичат.Радвай се, ти, който с молитвите си удостояваш с вечен живот ония, които почитат твоята славна памет.Радвай се, защитниче на бедните, вдовиците и сираците.Радвай се, ти, който след Бога и Богородица си надежда и прибежище на християните.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 11

Никое пение не е достатъчно да възхвали превъзходството на твоите доблести, Кръстителю Господен. Но, въодушевени от любов, ние дръзваме да възпяваме твоето величие, което песнено моление приеми от нас милосърдно, първопредстоятелю пред престола на Пресветата Троица и се моли за нас да се освободим от всякакви греховни нечистотии, та с чисто сърце и нескверни уста да пеем на Бога: Алилуия.


ИКОС 11

Като те знаем за светилник на недостъпната Светлина, изпълнен всецяло със всесветлите благодатни дарования, богопросветени Йоане, ние радостно ти принасяме такива похвали:Радвай се, светителю на Божествената Светлина, която те е огряла свише.Радвай се, ти, който със светлината на твоите добродетели си прославил Бога.Радвай се, ти, който си явил великолепната слава на Пресветата Троица.Радвай се, ти, който си показал правия и чудесен път към Небето.Радвай се, ти, който си благовестил на тия, които са били в ада, за Бога, явил се в плът.Радвай се, ти, който си развеселил душите на праведните, които били задържани от века в преизподнята.Радвай се, искрен приятелю на Христа Бога.Радвай се, ти, който си явил истинската Светлина на света.Радвай се, светлодарно сияние на евангелската Светлина.Радвай се, прослава на християнския род.Радвай се, изпълнение на Божия съвет. Радвай се, ти, чието име се слави от изток до запад.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 12

Като си се обогатил с благодатта, Кръстителю Господен, ти си се показал преславен победоносец, защото си победил враговете и всяка лукава злоба, и великото си служение си запечатил с мъченически подвиг. Сега пък, като предстоиш пред престола на Царя на царете, моли Го да дарува и на нашия народ победа над враговете и добро преуспяване, а на всички верни – благодатна подкрепа в добродетелите, за да Му пеят: Алилуия.


ИКОС 12

Като възпяваме Бога, Който явно се прослави в тебе, богоблажени Кръстителю, ние те хвалим като искрен Христов приятел, прославяме твоите велики подвизи, ублажаваме твоята мъченическа кончина и радостно викаме към тебе така:Радвай се, вселенски апостоле и мъчениче на Новия завет.Радвай се, първи проповедниче на Небесното Царство, което се откри с явяването на Христа на земята.Радвай се, ти, който си предизвестник на Божественото призвание на езичниците.Радвай се, ти, който си открил в света неизвестната тайна на Божията премъдрост.Радвай се, ти, който си се показал плодотворен повече от другите в Божествените дела.Радвай се, защото със светлината на твоите дела се прослави Небесният Отец.Радвай се, ти, защото в твоя памет Църквата Христова неизказано се весели.Радвай се, ти, който сега изобилно се наслаждаваш с вечно веселие.Радвай се, ти, който си осияван с лъчите на Трислънчевата Светлина.Радвай се, ти, който ведно с ангелите пееш непрестанно пред Бога Трисветата песен.Радвай се, ти, който сега не като през огледало, а непосредствено гледаш Светата Троица.Радвай се, велики Йоане, Пророче, Предтече и Кръстителю Господен.


КОНДАК 13

О, Йоане, велик и най-славен Предтече и Кръстителю Господен, приеми от нас това наше моление, което ти принасяме сега и с твоите благоприятни пред Бога молитви избави ни от всяко зло, от вечните мъки и ни направи наследници на Небесното Царство, та вечно да пеем на Бога: Алилуия.
(Този кондак се чете 3 пъти, след това се чете 1-ви икос и 1-ви кондак.)


МОЛИТВА

Кръстителю Христов и Предтече, последен Пророче и пръв мъчениче, наставниче на постниците и пустинниците, учителю на чистотата, най-близък Христов приятелю, към тебе прибягваме и те молим, не ни отхвърляй от твоето застъпничество, но ни въздигни, защото сме паднали в много грехове. Обнови душите ни с покаяние, като второ кръщение. Очисти ни, защото сме осквернени с греховете си. Помогни ни да влезем в Небесното Царство, защото там нищо нечисто не влиза. Амин.


Източник: Акатистник, издание на Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“

Източник на Акатиста: Отец Владимир Дойчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *