Предстои международна научна конференция на тема: „Качествена журналистика и нова комуникационна среда“

Конференцията ще се проведе дистанционно посредством приложението за видеоконферентни сесии ZOOM. в рамките на традиционните Климентови дни 2020 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За участие са поканени специалистите по медии и комуникации, както и всички, които са ангажирани с проблемите на медийната и комуникационна среда и култура в техните разнообразни измерения и проявления. Приветстваме интердисциплинарния поглед към актуални явления в областта на комуникационната и медийната теория и практика.

Научните дискусии по време на конференцията ще поставят във фокуса си качественото медийно съдържание и комуникационните практики, осигуряващи качествен информационен обмен, обхващайки следните проблемни области:

  •  Нови предизвикателства пред журналистическата теория и практика
  •  Влияние на видовете и формите на комуникация върху качеството
  •  Специфики на публикуването и публикационните изследвания в условията на нови комуникационни платформи и среда
  •  Иновации в комуникационната, медийната и издателската индустрия
  •  Видове медии и медийни формати (преса, радио- и телевизионна комуникация, нови медии, социални медии и пр.) и взаимодействието им
  •  Медийни и комуникационни изследвания на дизайна, маркетинга, рекламата и всички проявления на публичната комуникация
  •  Изследователски потенциал на лингвистиката, реториката, семиотиката, философията, антропологията, културологията и други научни дисциплини в интердисциплинарната дискусия върху качествените медии и комуникацията

Време за представяне на докладите – 7 минути.

Такса за правоучастие не се изисква.

НАУЧЕН КОМИТЕТ: Проф. д-р Веселина Вълканова, проф. д.н. Андреана Ефтимова, проф. д-р Николай Михайлов, доц. д-р Мануела Манлихерова,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: Гл. ас. д-р Мая Василева, гл. ас. д-р Никола Вангелов, гл. ас. д-р Петър Айолов, гл. ас. д-р Ралица Ковачева, ас. Георги Александров

Таня Димитрова – технически секретар

Текстовете на докладите ще се отпечатат в сборник след успешно премината процедура на двойно анонимно рецензиране. Крайният срок за предаване на текстовете е 01.12.2020 г. на имейл адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.

Програма

Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Заглавна снимка: https://news.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *