Покана за международна конференция на тема: Етнография на бедствията

Покана за международна конференция на тема: Етнография на бедствията.

Институт за етнология и фолклор с Етнографски музей

Българска академия на науките

Покана за участие

В международна конференция на тема:

„ЕТНОГРАФИЯ НА БЕДСТВИЯТА“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките има удоволствието да Ви покани на международна конференция на тема „Етнография на бедствията“, която ще се проведе на 11 и 12 май 2021 г. в гр. София.

В условията на увеличаващи се бедствия от различен характер, мащаб и последици в живота на хората, в обществените и хуманитарните науки интензивно се формират нови изследователски полета, в които се търсят научни обяснения за превенция и преодоляване на кризисните ситуации. Каним учени и изследователи от всички сфери на хуманитарните и обществените науки да вземат участие в интердисциплинарна дискусия върху историческите и съвременните изследвания на бедствията и катастрофите. Особено приветстваме представянето на етнографски или сходни изследвания, а също така и на теоретични и обобщаващи трудове. Конференцията цели да дискутира проучвания върху различни категории бедствия –  природни, биологични и технологични, но също и да обърне внимание върху мениджмънта на бедствията, възстановяване, евакуация и миграции, и техните културни последици в местен, национален и глобален контекст. Очакваме да бъдат разгърнати различни интерпретации на симбиозата между етнографията, качеството на живот и бедствията.

Конференцията ще се осъществи в рамките на проект „Локални бедствия и качество на живот: културни стратегии за преодоляване на природните, технологичните и биологичните бедствия (2017-2021), финансиран от ФНИ – МОН (ДН 20/5 от 11.12.2017 г.)

Работните езици на конференцията са български и английски.

Моля, да изпратите тема на доклада си, придружена от резюме (между 200 – 250 думи), 5 ключови думи, имена на автора, електронната му поща, институция, дисциплина и кратка биографична справка до 31 януари 2021 г. на следната електронна поща: localdisasters@gmail.com.

Кандидатите ще бъдат информирани за решението на организационния комитет не по-късно от 15 февруари 2021 г.

Избрани текстове ще бъда поканени за публикуване в онлайн сборник с отворен достъп.

За участие в конференцията няма регистрационна такса. Организираторите не се ангажират с покриване на пътните разходи и разходите за настаняване. Съветваме участниците да потърсят финансова подкрепа от институциите, в които работят или от релевантни програми, и т.н.

Организационният комитет внимателно следи местните и международните ограничения на пътуванията и публичните събирания в следващите месеци. Участниците ще бъдат информирани за всички промени в организационния план за минимизиране на рисковете, свързани с пандемията КОВИД-19.

Очакваме вашите заявки за конференция!

Организационен комитет:

доц. д-р Еля Цанева, доц. д-р Мила Маева и гл. ас. д-р Йелис Еролова

Източник: http://iefem.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *