Излезе от печат нов сборник за личността, творчеството и епохата на св. Йоан Кукузел

С благословението на Негово Светейшество Неофит, митрополит Софийски и патриарх Български, излезе от печат нов сборник за видния средновековен музикант, преподобния св. Йоан Кукузел – композитор, певец, педагог и реформатор. Сборникът „Св. Йоан Кукузел – личност, творчество, епоха“ е издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски” съвместно с Богословския факултет на Софийския университет и със съдействието на Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките.

Според приетата по предложение на ЮНЕСКО рождена година на св. Йоан Кукузел (1280 г.), през 2020 г. се навършиха 740 години от рождението му и именно тази годишнина се оказва повод за оценка и преоценка на направеното по отношение на проблематиката, свързана с големия Майстор, а оттам – и с областта на православната музика изобщо.

Сборникът представя най-новите проучвания върху личността, творчеството и епохата му, но също така – и преосмислянето на редица по-рано поставени важни въпроси, свързани с тези тематики. Обширната и комплексна проблематика, свързана с този необикновен музикант, не засяга само областта на музиката, но и на литургиката, богословието, филологията, изобразителните изкуства, общата история, палеографията, изворознанието и археографията. Не засяга и само една народностна култура – дейността на св. Йоан Кукузел излиза извън тесните регионално-географски рамки и се вписва в голямото непреходно наследство, завещано ни от византийско-славянската цивилизация.

Всички статии са резултат от задълбочена музикална, археографска, извороведска, палеографска и текстологическа работа. Въведени са многобройни неизвестни или малко известни извори, съдържащи произведения на св. Йоан Кукузел. Подробно са представени едни от знаковите му творби – калофонни произведения, музикалната теория по колелото му, „Голямото исо на пападическото пеене“, „Свише пророци“. Разгледани са обстойно и проблеми като значимостта и популярността приживе на св. Йоан Кукузел като творец и певец, мястото му сред неговите съвременници и последователи, както и знанието ни за видния музикант.

Личността на св. Йоан Кукузел и досега остава забулена от легендарност и мистерии. Живял и творил във Византия, той пребивава във водещи духовни и културни центрове там. Св. Йоан Кукузел се очертава като ключова фигура в развитието на балканската православна музика във време на динамични промени в социално-политическо и в богослужебно-духовно отношение. Освен това българският му произход е аргументиран неведнъж и от български, и от чужди автори. Една от връзките за неговия принос в българската православна музика, са песнопенията, означени като „български”.

Проучванията върху творчеството на големия музикант показват, че в него се реактуализират творби, изпълнявани в предходното време, които той преосмисля в нов музикален стил съобразно новия редактиран Устав. Майсторът има безспорен принос в извеждането на източноправославната музика до един от нейните върхове.

Св. Йоан Кукузел живее на границата на две епохи. Гениалността му се проявява в „прочита“ на традицията в нейната дълбочина, богатство и многообразие, както и в това, че обобщава много от миналото ѝ, като я извежда на равнище, съответно на нуждите на времето, оказали се градивни за векове напред. Едновременно с утвърждаването на музикалния репетоар по новоредактирания устав, св. Йоан Кукузел активно участва и в утвърждаването на новата доктрина в духовния и в политическия живот – исихазма.

На 1 октомври 2021 г. предстои представяне с концерт на новия сборник. Програмата ще се определи впоследствие, в зависимост от епидемиологичната ситуация в страната.

Източник: Софийска света митрополия – Излезе от печат нов сборник, посветен на св. Йоан Кукузел (mitropolia-sofia.org)

Свързани публикации:

Българинът св. Йоан Кукузел († между 1360 и 1375) – „Ангелогласният“ реформатор на византийското нотно писмо – МИО Историци (istorici.com)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *