Предстои Първата годишна научна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

Предстои Първата годишна научна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

В Първата годишна научна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще вземат участие колеги от различните партньорски институции, членове на Консорциума. Институтът за литература ще бъде представен от доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Пенка Ватова и проф. д.н. Анисава Милтенова, чиито доклади са посветени на различни аспекти от научната проблематика на проекта на Института за литература „Виртуална история на българската литература (IХ-ХХI в.)“, финансиран по проект BG05М20Р001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Конференцията ще се състои на 28 юни 2021 г. от 9.30 ч. в Конферентна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и на 29 юни от 10 ч. в Зала 1 на СУ.

Програмата на конференцията е достъпна на сайта на проекта „Наследство БГ“ https://www.nasledstvo.bg/годишна-научна-конференция-на-цвп-нас

Източник: ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦВП „НАСЛЕДСТВО БГ“ С УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ ОТ ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА – БАН | Институт за литература (bas.bg)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *