Премиера на книгата „БАЛКАНСКИЯТ СВЯТ В ЕПОХАТА НА КОМ­НИНИТЕ (1081-1185)“

На 20 юни от 17 часа в Институтът за балканистика при Българската академия на науките (ИБЦТ-БАН) ще се проведе премиера на книгата „БАЛКАНСКИЯТ СВЯТ В ЕПОХАТА НА КОМ­НИНИТЕ (1081-1185)“ от Георги Димов. Книгата ще представят проф. дин Христо Матанов, проф. дин Станислав Станилов и доц. д-р Владислав Иванов.

Книгата „Балканският свят в епохата на Ком­нините (1081-1185)“ представлява първото вълну­ващо изследване върху политическата и стопанската история на Балкан­ския полуостров в периода XI-XII в. Написана въз основа на голям брой писмени и археологически извори, документи, нумизматични и сигилографски свидетелства, изследвания върху климата, географията, храната, облеклото, икономиката и градския живот, тя има за цел да възстанови жи­вата и пълнокръвна картина на византийско-балканския свят през Средни­те векове. При това монографията обхваща както политическите събития, така и настъпилите промени и тенденции в бита и нравите на средновеков­ното балканско общество.

В нея е разгледана не само политическата исто­рия на Ромейската империя, но и животът на българите по Долен Дунав, латинското присъствие на Балканите и много други аспекти от славната епоха на Комниновата династия (1081-1185). Представени са множество нови извори, данни и хипотези, които досега не са представлявали обект на българската и световната историография. Книгата е предназначена не само за специалисти, но и за любители и ценители на историческата литература.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *