РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА том I

Поредицата „Родопите през античността”, подготвена от д-р Йордан Илиев, възпроизвежда съдържанието на неговата дисертация, разработена в рамките на редовна докторантура по история и археология (Стара история – Тракология) към катедрата по Стара история, тракология и средновековна история при Историческия факултет …

Езикът на пространството във византийската иконография

Бихме искали да запознаем читателите с ново интересно издание от областта на византийската история и култура. В началото на 2013 г. излезе от печат книгата „Езикът на пространството във византийската иконография“, с автор д-р Александър Стойков (ISBN 978-954-92965-1-8). Нейното съдържание …

„Историята в кадър”, един проект на МИО

С удоволствие ви представяме новата инициатива на Младежка Историческа Общност – „Историята в кадър”, един проект осъществен с подкрепата и любезното съдействие на Национален Исторически Музей и СУ „Свети Климент Охридски”. Идеята на мероприятието е да бъдат представени пред по-широка …

ИСТОРИЯ НА СЕЛО ПРИПЕК

Бихме искали да запознаем любителите на краезнанието с наскоро излязлата книга на г-н Филип Хитов – „Село Припек”, 2014 г. Книгата е рожба на две десетилетия труд по събиране и систематизиране на материали, консултации с историци и на анкетно проучване …

Между политиката и историята – към полско-германските спорове за Орденщаат

Пътят и навлизането на военно-монашеските ордени към Европа е разнопосочен и интересен за изследователите им днес. Благодарение на адаптацията си към политическите условия в Европа военномонашеските ордени продължават своето развитие дълго след последните кръстоносни походи в Светите земи.

Кратка история в картини на Малтийския орден на св. Йоан Йерусалимски (част II)

В този кратък материал ще се опитам накратко да ви представя историята на организацията, известна днес най-вече под името „Малтийски орден”, която е толкова забележителна в множество аспекти, колкото е забележителна и дейността и днес.

Кратка история в картини на Малтийския орден на св. Йоан Йерусалимски (част I)

В този кратък материал ще се опитам накратко да ви представя историята на организацията, известна днес най-вече под името „Малтийски орден”, която е толкова забележителна в множество аспекти, колкото е забележителна и дейността и днес.

Балканите между 1370-1390 г. – кратка ретроспекция

1370-1390 г. ‒ един често подценяван по значение двадесетгодишен период от историята на Балканите. „Когато се наливаше стоманата”, пък бих казал аз. Първите години от съществуването на Османската империя, които минават някак си незабелязано за околните, било то по-далеч или съвсем близо до епицентъра на събитията, увлечени и късогледо (бихме казали днес) потопени в проблемите на собствените си „къщички.”

Коментар на изнесения Отчет на дейността на УС на Студентски исторически център

Предложеният отчет (текстът може да се намери тук: http://priziv.org/studenti/godishen-otchet-za-deinostta-na-upravitelniia-svet-na-studentski-istoricheski-tcentr-studentski-grad-bl-52-za-perioda-19-03-2013-01-02-2014-g) е опит да се направи равносметка на извършеното от Управителния съвет на Студентски исторически център (СИЦ) от периода на създаването му до сега. В отчета се обвиняват членове на УС в …

За промените в образованието

Промяната в учебната програма ще предизвика по-голям отзвук сред обществото, отколкото някои кръгове са предполагали. Тук не става въпрос за политически, икономически или партийни интереси, а за хуманитарна наука. Наука, която лежи в основата на самосъзнанието на всеки един човек, …