Всемирно въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен (Кръстовден)

Кратко описание на празника Дванадесетте празника отбелязват събития, които не излизат от пределите на евангелския кръг. За разлика от тях на празника Въздвижение се възпоменават събития от значително по-късно време. На този голям празник Църквата приканва вярващите да отдадат благовейно …