Неврокопски митрополит Серафим и неговата забележителна духовно-пастирска и социална дейност

В българската историческа наука въпросът за значението на Българската православна Църква за българският народ е многократно засяган. Църковният принос, както като духовно съкровище, така и като богатство от достойни родолюбиви представители, е забележителен. България дава на православието паметта на свети …