Официално мнение на МИО относно дискусия на тема: „Барикади – разум и съгласие”

Относно проведената на 04.02.2014г. дискусия на тема: „Барикади – разум и съгласие”, организирана от Младежка Историческа Общност (МИО) в Студентски исторически център (СИЦ) към СУ „Св. Климент Охридски”. Ние от МИО се чувстваме задължени да отговорим на някои коментари и …

Двугласът в българския фолклор

Александър Заралиев Пеене на два гласа е условен термин, употребяван в музиката. Под него могат да се разбират различни характеристики и определения. Практически е разпространен из целия свят. Среща се в Централна Азия, Индокитай и т.н. Особено е характерен за …

Уникална етнографска изложба от реквизита на филма “Капитан Петко войвода” в залите на СИЦ

Събитието ще се съчетае с четения, посветени на Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г. и българо-руските културни и исторически връзки На 3 март от 14 часа в залите на Студенстксия исторически център (СИЦ) в кв. Студентски град бл.52, …

Кимерийското преселение и западно-азиатските държавни обединения

Един от най-загадъчните народи на древността е кимерийският. Неговият произход, история и култура си остават слабо познати, въпреки богатия изворов материал, най-вече от клинописните текстове, открити сред руините на Ниневия и други центрове на Асирийската империя. Тези данни дават много …

Библиотеката на Центъра е достъпна за вас всяка сряда от 20:00 до 24:00 часа

Всички, които биха желали да почетат на спокойствие вечер, било след лекции или след работа (за колегите, които работят), могат да заповядат всяка сряда от 20:00 до 24:00 часа в библиотеката на Студентския исторически център (Студентски град, бл. 52). Тогава …

Ново дарение за Студентски исторически център

Днес Студентски исторически център получи дарение от над 100 заглавия от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Те включват различни периода книги за българската и световната история, както и няколко заглавия от помощните исторически науки. Книги, дарени от Великотърновския …

Рецензия на сборника „Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century)“

Георги Димов   Внушителното изследване „Византийски монети в Централна Европа от V до X век” (Byzantine Coins in Central Europe (between the 5th and 10th century), представено ни от Полската академия на изкуствата и науките и Института по археология към Университета …

Византийският град през XI – XIIв. – тенденции и промени

Георги Николов Димов (РЕЗЮМЕ ОТ XXI КОНГРЕС ПО ВИЗАНТИЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –СОФИЯ, 2011Г.) Изследвайки урбанистиката във Византия, селищната история на древната Империя, откриваме, че такава в действителност почти липсва – не се срещат нито градски архиви, нито конкретни податки в наративните …

Пеласгите и нашествията на „Морски народи” (Опит за извороведски анализ)

Гари Делчев, Георги Георгиев В историята на Източното Средиземноморие периода включен в границите на втората половина на XIII и началото на XII в. пр. Хр. е белязан с големи политически и етнически промени. Едно от тези събития е голямата миграционна …

Земите на изток от р. Янтра през втората половина на І хилядолетие пр. Хр.

В района на Попово и околията се намират над 30 големи селищни могили от различни периоди, предхождащи желязната епоха (неолит, халколит) (Миков 1929, 20-44). Тези обекти свидетелстват, че районът е бил сравнително гъсто заселен още преди консолидацията на тракийските племена. Повечето от тези могили са разположени по поречието на реките Черни и Малки Лом и техния водосборен басейн, в близост до източници на вода, от които Поповският край изобилства.